Detailhandel

Kampen om kunder bliver lokal

15 pct. flere - 55 pct. i år mod 48 pct. sidste år blandt de, der har planlagt deres ferie - har valgt at holde hjemmeferie i Danmark. Det viser en ny Greens-undersøgelse af vore ferievaner. Det er en udvikling mod mere hjemmeferie, vi også sidste år kunne opleve hos vore medlemsforeninger i Danmarks Handelsstandsforeninger. En udvikling, der var med til at give øget travlhed i butikker, spisesteder og i oaserne i mange feriebyer og bymidter ud over landet. Også i den skønne og lange sensommer, vi oplevede sidste år. Det smitter positivt af på endnu fleres valg af hjemmeferie i år - både de kortere og de længere ferier. Det er jo blevet nemt og hurtigere at komme fra øst til vest og omvendt med Storebæltsbroen på ferie og familiebesøg i ferien. Det er en udvikling, der sammen med, at discountsektoren boomer lokalt ud over landet også i mindre byer, vil betyde, at der også i år vil blive flyttet markedsandele fra de udenbys storcentre til feriebyerne og bymidterne. Hvorfor køre langt for at handle dagligvarer billigt, når discountbutikken ligger lige om hjørnet? Det er med til at gøre hjemmeferiens dagligvareforbrug billigere. Det er i høj grad også med til at styrke den øvrige lokale detailhandel. Og én af årsagerne til, at antallet af butikker de sidste par år er steget med 1,6 pct. mod de foregående 5 år en tilbagegang på 13-15 pct. i henhold de de kvartalsvise opgørelser fra Post Danmark over antallet af butikker, der modtager adresseløse forsendelser. Kanpen om dagligvarekunderne er blevet lokal. Og bliver det endnu mere med LIDL's forventede indmarch på det danske marked med ønskeplaceringer så vidt muligt tæt på boligområder. En udvikling, der kan være en medvirkende årsag til faldet i køb af nye biler. Der er ikke i samme grad som tidligere brug for mere end en bil i mange husstande, når der ikke er grund til at køre langt for at handle dagligvarer billigt - f.eks. for børnefamilier.. Sidste år opnåede den samlede detailhandel en fremgang i kasseapparaterne på 4,6 pct. i henhold til Danmarks Statistik. En opgørelse for et større antal storcentre viste en fremgang på 3 pct. I 1. kvartal i år opnåede de samme storcentre en tilbagegang på 1 pct. Den samlede detailhandel opnåede i årets første 4 måneder en fremgang på 4,9 pct. i henhold til beregninger over de nyeste og foreløbige tal fra Danmarks Statistik. I årets første to måneder i år opnåede discountsektoren en fremgang på 15,2 pct.. Varehuse og stormagasiner kun 2,3 pct.. Udviklingen i marts og april for de enkelte brancher kendes først sidst på måneden, når Danmarks Statistik offentliggør detailomsætningsindekset for de enkelte brancher. Også i år vil bymidterne og deres bymidtecentre ud over landet samlet set opnå større fremgang i omsætning end de udenbys storcentre. Det har også en hel del at gøre med, at de store årgange med børnene fra hånden handler dagligvarer lokalt og tager på bytur alene eller sammen med børn og børnebørn i bymidterne, når de vil se på udvalgsvarer, vil ud at spise, gå i biografen, i teatret m.m. Hjemmeferie i Danmark bliver et hit i år, også for de fleste af de 40 pct. i henhold til Greens-undersøgelsen, der endnu ikke har bestemt sig for, hvor ferien skal foregå i år. Det er der meget, der tyder på. Bent Aarrebo Pedersen, Egneborgvej 6, Hvidovre, er formand for Danmarks Handelsstandsforeninger. E-mail: aarrebo@adr.dk