Hospitaler

Kampen om sygehuset

Sygehuset i Skagen er opført 1916. I de seneste år har dets fremtid flere gange været til debat i amtsrådet - og skagboerne er gang på gang gået til kamp mod forslag om beskæringer eller nedlæggelse. Et af de stærkeste argumenter har været afstanden til nærmeste sygehus. Det ligger i Frederikshavn, 42 kilometer fra Skagen. Maj 2000: Forslag om at lukke skadestuen kl. 16. Kommunen protesterer - og forslaget opgives. Februar 2002: I et sparekatalog fra amtet nævnes sygehuset som muligt sparemål. September 2002: Støtteforeningen for Skagen Sygehus indsamler 11.000 protestunderskrifter imod en lukning. Oktober 2002: Amtsrådet vedtager at opretholde et reduceret sygehus med færre senge. Personalet og byrådet har peget på en model, hvor dette er muligt. Amtspolitikerne holder fast i, at der skal spares syv mio. kr., og at driften af sygehuset dermed kun må koste 14,5 mio. kr. om året. I vedtagelsen hedder det: " Ændrer præmisserne sig, herunder at besparelsen ikke kan fastholdes, er parterne enige om at lukke Skagen Sygehus og forsøge at afhænde de resterende bygninger." December 2002: Et stort flertal i byrådet siger ja til, at kommunen overtager fire sygehussenge og bruger dem som aflastningspladser. Amtsrådet godkender senere sin del af redningsplanen, som betyder, at antallet af sygehussenge reduceres fra 30 til 18, samt at det akutte medicinske døgnberedskab opretholdes. Aftalen gælder i fem år. April 2003: Da det endnu ikke er lykkedes at få besat de to ledige lægestillinger ud af sygehusets ialt seks, bebuder amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, at han vil foreslå sygehuset lukket, fordi forudsætningerne i budgetaftalen ikke holder. 10. juni: Sygehuset er igen på amtsrådets dagsorden. Et flertal i sundhedsudvalget indstiller, at sygehuset lukkes pr. 1. januar 2004. Research: Kristine Brodam