EMNER

Kampen på Christiansborg

Folketingets røde partier bruger dobbelt så meget tid på partiarbejde som den borgerlige fløj

KØBENHAVN:Det kræver kræfter at kæmpe for sin politik på Christiansborg. Men opskriften bag partiapparatet er forskellig fra parti til parti. De store partier som V og S kan møde talstærkt op eller betale sig fra arbejdet, mens et lille parti som Enhedslisten må tage andre ressourcer i brug for at få den fornødne gennemslagskraft. Der er stor forskel på, hvor meget hjælp udefra et parti kræver for at kunne kæmpe sin sag - og det skyldes flere årsager, mener adjunkt i statskundskab Karina Pedersen. - Enhedslisten og SF fokuserer mere på politisk deltagelse, hvor de borgerlige partier lægger mere vægt på, at de er repræsentanter for vælgerne. Men det skyldes også økonomi, siger hun. Hemmeligheden bag Enhedslisten, med bare fire medlemmer af Folketinget, er partiets 14 sekretærer, der er lige så kompetente politikere som de fire MF'er, mener Pernille Rosenkrantz-Theil, der blev valgt ind i Folketinget for Enhedslisten i 2001. Og et bagland fuld af ildsjæle, der bliver motiveret af, at der ikke er langt fra bund til top i partiet. - Først og fremmest har vi nogle superdygtige medarbejdere i sekretærerne. De bliver udelukkende ansat på, hvad de har at byde på politisk. De er medlemmer af Enhedslisten og vil alle sammen i princippet kunne træde i vores sted, siger Pernille Rosenkrantz-Theil. Men partiet har også knyttet et netværk fra organisationer og bevægelser fra forskellige dele i samfundet, der bidrager med viden, som partiet bruger som både idé- og ekspertbank, når der skal laves lovgivning. - Græsrødderne er helt uundværlige, og vi arbejder både sammen med dem, vi er enige og uenige med. Uden den tætte kontakt til dem var vi ingenting. Så ville vi være fuldstændigt handlingslammede, påpeger Pernille Rosenkrantz-Theil. Ifølge magtudredningsrapporten "Partiernes medlemmer" fra 2003 er medlemmer af Enhedslisten mere aktive med partiarbejde end medlemmer fra andre partier. De bruger i gennemsnit seks timer om ugen på at støtte partiet, mens medlemmer af Venstre nøjes med det halve. Det skyldes i høj grad, at medlemmerne af Enhedslisten er en flok ildsjæle, der bliver yderligere motiveret af, at intet hierarki stopper adgangen til partiets top, mener Pernille Rosenkrantz-Theil. Deres indflydelse kan komme hele vejen op, hvis de vil. Og netop på grund af den flade organisationsstruktur griber Enhedslistens medlemmer måske i højere grad teten i forhold til andre partier med langt til toppen, mener hun. Venstre kan selv Venstre har med sine 54 medlemmer af Folketinget ikke lige så stort behov for hjælp udefra. Det daglige politiske arbejde varetages ifølge partisekretær Jens Skipper Rasmussen primært af politikerne på Christiansborg, men partiet har dog også en stærk lokal forankring - også i forhold til det politiske arbejde. - Det daglige arbejde ligger hos MF'erne, men den overordnede politik er fastsat af medlemmerne. Medlemsplatformen er vigtig for vores kontakt udadtil. Den politiske stillingtagen foretages af folketingspolitikerne, for det er jo dem, der har ansvaret og skal forholde sig til de politiske spørgsmål, der kommer op. Men der indgår selvfølgelig sparringspartnere, siger Jens Skipper Rasmussen. Han pointerer, at folketingspolitikerne suger til sig af, hvad der foregår over en bred kam i samfundet. Hvilke synspunkter der er, og hvilke tendenser man kan se i læserbrevsspalterne og tendenser i de forskellige interesseorganisationer - der også kommer med input. Den store forskel på den hjælp, partierne får til det politiske arbejde, og hvor meget det enkelte parti må trække på medlemmerne, skyldes ifølge Karina Pedersen, som også er medforfatter til magtudredningsrapporten, både den forskellige tradition for at bruge organisationer uden for partierne og de midler, som partierne har til rådighed. Hvor Enhedslisten er helt afhængig af støtte fra græsrødderne, kan Venstre sagtens kæmpe den politiske kamp uden hjælp fra baglandet. - Hvis Enhedslisten mister støtte fra medlemmerne, kan de ikke rigtig gøre mere. Hvor Venstre kan være helt ligeglade med, hvad der foregår lokalt, fordi der er råd til at betale sig til hjælp. De store partier bruger også deres medlemmer, men de er ikke så afhængige af medlemmerne, siger Karina Pedersen. På den måde får brugen af græsrødder også konsekvenser for, hvor afhængigt eller uafhængigt politikerne på Christiansborg kan arbejde og hvor topstyret partiet bliver. Hvis et partis ledelse bestemmer sig for en kampagne, så gør det en forskel, om de er afhængige af medlemmerne for at gøre det eller ej, mener Karina Pedersen. /ritzau/