Lokalpolitik

Kampvalg i S om kandidatur til nyt byråd

Fem kandidater dyster om to pladser i jagten på lokal S-præsentation i Ny Aalborg Byråd

HALS:Socialdemokraterne i Hals Kommune står foran et kampvalg i forbindelse med valget af lokale S-kandidater til det nye Aalborg Byråd. Det står klart, efter at S-lejren på mandagens generalforsamling på Gandrup Kro besluttede kun at opstille to S-kandidater til det nye byråd for Ny Aalborg Kommune. Når de i S-lejren kun vil have to lokale S-kandidater med på den fælles S-liste for de nuværende Aalborg, Hals, Sejlflod og Nibe kommuner, hænger det sammen med, at man dermed i den lokale S-lejr kan få samlet de lige så lokale S-stemmer på kun to kandidater - hvilket vil øge chancerne for at få begge kandidater valgt ind. To overraskelser Det var allerede inden generalforsamlingen kendt, at tre fra den nuværende S-byrådsgruppe var klar til genopstilling. Det var S' viceborgmester, politiske ordfører og gruppeformand, 41-årige Jørgen Hansen, Holtet, formanden for kulturudvalget, 61-årige Sørn Nordhald, Hals, og næstformanden i socialudvalget, 53-årige Poul Erik Lyngdorf, Hals. Derudover kom der imidlertid på generalforsamlingen også to andre, overraskende kandidater på banen. Det var 41-årige Jytte Christensen, V. Hassing, der var gruppeformand og politisk ordfører for S i den forrige byrådsperiode fra 1998-2002, samt det lokapolitisk ubeskrevne blad, 29-årige Martin Brandt, Ulsted, der er uddannelsessekretær i den lokale S-bestyrelse. Valgkampstaler Sidstnævnte var på grund af sygdom ikke med på generalforsamlingen, og han fik derfor ikke lejlighed til som sine kandidat-fæller at holde en lille valgkampstale som afslutning på mødet. Det gjorde til gengæld de fire andre S-kandidater til Ny Aalborg Byråd, og her lagde Jørgen Hansen ud med blandt at fokusere på, at udfordringen for Ny Aalborg Kommune bliver at finde et fodslag, som sikrer udviklingen for hele den nye kommune. Samtidig pegede Jørgen Hansen på, at han med sine 41 år har alderen med sig, og at han med knap to byrådsperioder har den fornødne politiske erfaring. Næste valgkamptaler var Poul Erik Lyngdorf, der blandt andet kunne fortælle, at han var vokset op i København, at han med tre store børn har været tæt på både daginstitutions- og skoleverdenen, samt at han med en hustru, der er social- og sundhedsassistent, også kender til problemstillingerne i ældreplejen. Derudover slog Poul Erik Lyngdorf fast, at det primært er arbejdsmarkedet, der i det daglige har hans store interesse. Dernæst gik ordet videre til Sørn Nordhald, der på de tre tildelte minutter blandt andet nåede at fortælle, at han har 39 års erfaring fra skolevæsenet, at han p.t. er i gang med sit 12. år som byrådsmedlem - hvor han i alle årene har været udvalgsformand - og at Ny Aalborg skal være en kommune, hvor der satses på uddannelse, forskning, turisme og generel vækst. Gejsten hænger ved Sørn Nordhald bemærkede med et glimt i øjet også, at han med sine 61 år er den ældte, lokale S-kandidat. - Men jeg er min alder til trods endnu ikke begyndt at holde mund. Jeg kan stadig godt lide at drille de borgerlige partier, når der er mulighed for det. Og jeg vil også godt være med til at være efter dem i det nye Aalborg Byråd, sagde han - hvorefter valgkampsrunden blev sluttet af af Jytte Christensen. Hun fokuserede i sit indlæg blandt andet på, at hun ved et eventuelt valg vil gøre sit til at skabe en konstruktiv dialog mellem det nye byråd og den lokale partriforening, ligesom hun som kvinde vil tjene til ikke at gøre det nye byråd alt for mandsdomineret. Derudover pegede Jytte Christensen på, at hun med sine fire år som byrådsmedlem og sine mange år i S-bestyrelsen har en solid lokalpolitisk erfaring at trække på.