Kampvalg om ny kommunal chef

Skoleinspektør Arne Nyhus Christensen ny forvaltningschef efter politisk afstemning

SINDAL:Helt usædvanligt måtte der håndsoprækning til, da kommunalbestyrelsen mandag aften på den lukkede del af sit møde skulle pege på, hvem der skal være chef for en ny superforvaltning - en personforvaltning, hvis kommende chef får op mod 80 procent af kommunens samlede budget under sig, idet skoler og daginstitutioner om få måneder lægges sammen socialforvaltningen i en fælles enhed. Ifølge NORDJYSKE’s oplysninger vedtog et Venstreflertal med stemmerne 10 mod syv at pege på skoleinspektøren ved Lendum Skole, Arne Nyhus, der også har været konstitueret forvaltningschef i to år, som ny personchef i forvaltningen, der snart forvandles til en såkaldt direktionsmodel, hvor direktionen kommer til at bestå af tre personer: Kommunaldirektøren, personchefen og økonomichefen. - Bred opbakning Kilder fortæller til NORDJYSKE, at Socialdemokraterne strittede imod indstillingen og forsøgte sig med en afværgedagsorden, der skulle resultere i et genopslag af stillingen som personchef, idet man i partiet skulle være betænkelig ved Arne Nyhus Christensens kompetencer på det sociale område, der altså snart rykkes ind under det nuværende børne- og kulturudvalg. Borgmester Søren Risager (V) siger om valget af Arne Nyhus Christensen: - Han har været skoledirektør i to år, hvor han har sat sig godt ind i sagsbehandlernes arbejde og efter vores opfattelse har han gjort det godt, siger Søren Risager og henviser i øvrigt til nogle af de mange tiltag, som er sket under den kommende personchef: Børneområdet kom under kulturforvaltningen, arbejdet med mål- og rammestyring samt indførelsen af landsbyordninger. Borgmesteren har ingen kommentarer til afstemningen mandag aften, men fastslår, at der er bred opbakning til den nye kommunale chef. - Og jeg er slet ikke i tvivl om, at der bliver taget godt imod ham, siger Søren Risager. 1. februar Ifølge borgmesteren arbejder man i øvrigt videre mod den skitserede tidsplan for, hvornår den nye forvaltningsstruktur kan være gennemført. Skæringsdatoen skulle således stadig være 1. februar. Det lykkedes ikke at træffe Arne Nyhus Christensen for en kommentar i går.