EMNER

Kampvalg om post som næstformand

BRORSTRUP:Efter lovens krav valgte menighedsrådet ved Brorstrup Kirke på årets sidste menighedsrådsmøde næste års formand og næstformand. Lidt usædvanligt måtte der i år et regulært valg til for at finde ud af, hvem der i det kommende år skal besætte næstformandsposten. Formand Hanne Bregendahl blev genvalgt, mens der til næstformandsposten var en afstemning mellem to kandidater, Peter Møller og Bente Ladegaard. Resultate blev, at nuværende næstformand Peter Møller blev genvalgt til at fortsætte sit hverv. Det nye kirkeår bliver markeret i kirken med en mindre sammenkomst i våbenhuset efter gudstjenesten, og menighedsrådet mødes igen onsdag 7. januar.