Frederikshavn

Kampvalg til erhvervsråd

@$:FREDERIKSHAVN: Der var kamp om to pladser i Frederikshavn Erhvervsråds repræsentantskab. På valg var direktør John Christensen, der genopstillede, og bogtrykker Vagn Aage Clemmensen, der ikke genopstillede. Nyvalgt blandt fem kandidater blev direktør Ulla Christensen, Nordtryk, samt murer- og kloakmester Torben Carlsen, mens ejendomsmægler Jens Jørgen Calundan blev 1., og John Christensen 2. suppleant.