EMNER

Kan ånde lettet op

Danskerne kan ånde lettet op. Vi bevarer nemlig vore 13 pladser i Europa-Parlamentet, som ellers var truet af en foreslået valgreform i Europa-Parlamentet.

Rapporten, som er fremsat af det britiske medlem af Europa-Parlamentet Andrew Duff indeholdt blandt andet et forslag om at skabe en paneuropæisk valgkreds med en fælles europæisk valgliste. Duff-rapporten ville betyde, at Danmark var i fare for at få mindsket sin indflydelse, da store EU-lande ville få flere pladser end små lande som Danmark. Af samme grund har forslaget skabt en hektisk debat i Europa-Parlamentets grupper. Principielt er forslaget sympatisk, men i den foreslåede form ganske uigennemtænkt. Derfor har vi i Venstre stået i spidsen for et minioprør, hvor især de mindste lande i den liberale gruppe stod sammen om at stemme nej til Duff-rapporten. Jeg mener i det hele taget, at det er det helt forkerte tidspunkt at diskutere en valgreform, når man netop har fået Lissabontraktaten i hus. Det har kostet mange kræfter at nå dertil, og der spores en forståelig træthed over for traktatændringer. Det er langt bedre, at vi nu har fået sendt forslaget tilbage i det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet. Så kan vi arbejde videre på, hvornår og hvordan det vil være en god ide - og ikke mindst god timing - at reformere valgsystemet.