Kan blive yngste livstids-dømte

Der vil blive skrevet retshistorie, hvis Vestre Landsret beslutter at stadsfæste byrettens dom på livstid over frederikshavneren Rasmus Jensen. Ankesagen er netop blevet berammet til 27. januar 2004 i Vestre Landsrets afdeling i Aalborg og da vil Rasmus Jensen netop være fyldt 21 år.

Hvis han bliver dømt til livstid, vil han være den yngste livstidsfange nogensinde. Det fremgår af en undersøgelse, som jurist Marianne Hoffgaard fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, har gennemført for NORDJYSKE. Det er Direktoratet for Kriminalforsorgen, der sidder inde med det samlede overblik over dømte i Danmark. Marianne Hoffgaard oplyser, at registreringen af livstidsdømte går tilbage til 1965, og i de 38 år er der aldrig blevet dømt livstid til så ung en mand. Den yngste dømte har hidtil været en 23-årig, der blev idømt livstidstraf i 1999. - Min undersøgelse viser i øvrigt, at det først er de senere år, at der er blevet dømt livstid til så unge mænd. Rasmus Jensen blev 12. november i retten i Frederikshavn dømt for drab, to voldtægter og to grove røveriske overfald, hvor ofrene i alle forbrydelserne var ældre kvinder. Han tilstod alt og valgte efter nogle dages betænkningstid at anke livstidsdommen i håb om at få den ændret til 16 års fængsel. Han håber, at Vestre Landsret vil tage hensyn til hans unge alder og sætte år på, hvor længe han skal sidde i fængsel. Siden 1965 har der i alt været 42 livstidsfanger og de 17 af dem er stadig fængslet. Den dømte, der har siddet længst bag tremmer, blev dømt i 1982, og var dengang 27 år. I 2003 har vedkommende altså afsonet i 21 år og er nu 48 år. Marianne Hoffgaard kan ikke oplyse de enkelte livstidsfangers navne og forbrydelse, da det er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Hun kan dog generelt sige, at der i alle dommene har været drab, og der er tale om overlagt mord. Hun har også undersøgt, hvor de 17 livstidsfanger, der stadig er fængslet, afsoner deres straf, men kan ikke udtale sig om, hvor Rasmus Jensen kommer til at afsone, ej heller om han vil få psykiatrisk behandling. - Det beror på en konkret vurdering om en livstidsdømt får psykiatrisk behandling. Hvis en indsat har behov for behandling anbringes vedkommende i Herstedvester, oplyser hun og forklarer, at 10 af de livstidsdømte udstår straffen ved Herstedvester, fire i Vridsløselille, to i Københavns fængsler og en i Statsfængslet i Nyborg. Spørgmålet er også, hvor længe livstid egentlig er. Her skete der en væsentlig lovændring i 2001, hvor man besluttede, at livstidsdømte kan prøveløslades efter 12 år. Det sker ikke automatisk, men skal hver gang vurderes af Direktoratet for Kriminalforsorgen. - Og hvis prøveløsladelsen nægtes, kan man tage afgørelsen op til fornyet overvejelse efter et år, forklarer Marianne Hoffgaard. Hun tilføjer, at når 14 år af livstidsstraffen er udstået og den indsatte stadig bliver nægtet prøveløsladelse, så har vedkommende ret til at få prøvet afgørelsen ved retten. Om den drabsdømte Rasmus Jensen får livstid afgøres formentlig samme dag som retssagen, 27. januar. Dommen afsiges af seks dommere, tre juridiske dommere og tre lægdommere.