Boligøkonomi

Kan boligydelse bare ændres

?Jeg har søgt boligydelse, og boligstøttekontoret har herefter uden min viden og accept rettet henvendelse til huslejenævnet for at få lejen nedsat. Kan det være rigtigt? Det har haft den betydning, at ejeren – en pæn, ældre mand – nærmest overfaldt mig, og det var meget ubehageligt. !Boligstøtteloven blev ændret i 1995, så en kommune direkte kan indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet. De er således ikke part i sagen – hverken i huslejenævnet eller i en efterfølgende sag i Boligretten. Lovændringen skete, fordi der ikke tidligere var overensstemmelse mellem den husleje, som der blev ydet boligstøtte til, og den husleje, som gjaldt i forholdet mellem udlejer og lejer. Det kunne bringe lejer i en klemme. Til gengæld må De så opleve, at De står på "sidelinjen". Lovændringen indebærer, at kommunen – som det er sket i Deres tilfælde – kan indbringe spørgsmålet om huslejens størrelse i tilfælde, hvor lejeren ikke mener at have interesse i, at lejen nedsættes, eller hvor lejeren f.eks. af frygt for chikane eller på grund af tilknytning til udlejeren ikke selv har villet indbringe spørgsmålet for huslejenævnet.