Kan bygge- tilladelsen blive for gammel?

? Hej Poul Erik Vi har i dag et ældre hus, som er blevet for lille, efterhånden som børneflokken er blevet større. Vi har taget den beslutning, at vi vil have bygget til, og vi har haft arkitekt til at udforme vores projekt. Og vi er snart klar til at søge byggetilladelse med tegninger og det hele. Så kom vi til at diskutere omkring byggetilladelsen. Hvis der nu sker noget, f.eks. at vi bliver syge og sætter projektet i stå ¿ kan byggetilladelsen så blive for gammel ¿ er der en deadline for, hvornår man skal være gået i gang? Det er ikke noget stort byggeri, vi skal i gang med, men en større renovering og en mindre tilbygning af værelsesafdelingen. Majken ! Hej Maiken Det er et relevant spørgsmål, og faktisk noget som flere har spurgt om. Ifølge byggelovens kapitel 4, §16, stk. 1, bortfalder en byggetilladelse, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Byggeloven er den overordnede lov, som bygningsreglementerne er bundet op på. Byggeloven - bekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998. Er du interesseret, kan du finde den konkrete lov på nettet og få den fulde ordlyd. Held og lykke med byggeriet. Poul Erik Marcussen