Kan der være landbrug midt i en nationalpark?

Arbejdsgruppe i Hulsig sætter fokus på begrebet nationalpark og indbyder til debat

HULSIG:Begrebet nationalpark er blevet højaktuel i Danmark på det seneste, og dermed er et debatmøde, som en borgergruppe i Hulsig har planlagt forlængst, også blevet aktuelt. I forbindelse med de mange ideer og forslag, borgerne i Hulsig er kommet med omkring projekter, der kan medvirke til at skabe mere liv i byen, blev ordet nationalpark nævnt. Da ingen vidste, hvad en nationalpark er og heller ikke vidste, hvilken forskel der er på en nationalpark og for eksempel et naturfredet område, blev det besluttet, at man ville holde et debatmøde med en række "eksperter" i et panel, så der både kunne gives information, men især, så der kunne stilles spørgsmål. Mødet holdes tirsdag 18, marts på Hotel Skagen Strand i Hulsig, og det er naturligvis åbent for alle interesserede, siger Anders Clausen, som både er med i beboergruppen og i Skagen Miljøråd. - Jeg tror ikke, vi i beboergruppen i Hulsig har en afklaret holdning til om for eksempel Skagen-området skal være en nationalpark eller ikke, og det skyldes vel først og fremmest, at vi ikke ved, hvad en sådan park er og ved hvad det vil betyde for et område, hvis det bliver en del af en nationalpark. - Der er i hvert fald mange spørgsmål, vi gerne vil have svar på, og det håber vi der bliver mulighed for på mødet 18. marts, siger Anders Clausen. - På én måde tiltaler tanken om, at de pragtfulde naturområder i Skagen Kommune bliver en nationalpark os, men på den anden side vil vi da også gerne, at der for eksempel fortsat kan drives landbrug, ligesom vi også gerne ser, at det hører med til en sådan park at oplyse om og vise den kulturelle baggrund og udvikling, der har været i et område. - Hulsig Hede er for eksempel i dag et stort naturområde, men tidligere har der også været landbrug og for eksempel tørvegravning, og det hører med til historien. - Men hører det også med til en nationalpark, det vil vi godt vide, siger Anders Clausen. Beboergruppen i Hulsig har bedt et panel bestående af statsskovrider Frede Jensen, Nordjyllands Statssskovdistrikt, Bjarne Huus Jensen, Nordjyllands Amt, Michael Ax, Skagen By- og Egnsmuseum, Poul Hald Mortensen, Aage V. Jensens Fonde, og Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, om at udgøre panelet ved debataftenen. Det er tanken, at de hver skal komme med et kort oplæg, hvorefter der skal være lejlighed til at stille spørgsmål og til eventuel debat. Gruppen har ønsket af få Aage V. Jensens Fonde med i panelet, fordi fonden efterhånden ejer en meget stor del af Hulsig Hede.