Kan det ikke være velfungerende piger?

KONSULENT:16.9. udtaler Jette Bach Sørensens udtalelse, at det er en skam, at de unge piger ikke træder frem. Er hendes hensigt, at den tidligere sikker chat-konsulent skal have sin velfortjente straf og pigerne ”hævn” gennem retssystemet, eller er det for at få sin egen tese bekræftet i, at disse piger kommer fra dysfunktionelle familier? Hvad nu hvis der er tale om unge, velfungerende piger, drevet af ungdommens ønske om hurtig berømmelse og overtalt til at overskride personlige grænser af en dygtig manipulator? Denne sag vil nogen mene kalder på det laveste i os mennesker, at få en mand som konsulenten dømt uden rettergang, men hvad nu hvis det samtidig kalder på en af de fineste, vi har, nemlig evnen til at sætte sig i andres sted? Så Kim Borregaard Eriksen, næstformand for Kirke og Medier, prøv at sætte dig i forældrenes sted, at et af dine børn var ofre for en mand som konsulenten og fortæl mig så, om du kan vende den anden kind til.