Kan du huske hovedpunkterne i aftalen om finansloven?

Alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance har vedtaget Finansloven for 2013. Her er hovedpunkterne.

Kan du huske hovedpunkterne i aftalen om finansloven?

Onsdag blev finansloven vedtaget i Folketinget. Det sker, efter at regeringen og Enhedslisten i november indgik en aftale om finansloven for 2013.

Da regeringen havde et flertal på plads, valgte Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative at tilslutte sig aftale. Liberal Alliance stemte som de eneste i mod.

Her er nogle af hovedelementerne fra aftalen mellem regeringen og Enhedslisten. Nogle af dem vedtages som separate love onsdag:

* 480 millioner kroner til uddannelse med forsørgelse på kontanthjælp i seks måneder til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013.

* Der igangsættes initiativer, der ventes at føre til etableringen af 13.500 flere fleksjob.

* 500 millioner kroner til styrket miljø og grønne arbejdspladser.

* Fedt- og sukkerafgiften afskaffes.

* Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler.

* Indsatsen over for økonomisk kriminalitet styrkes, herunder regler om konkurskarantæne.

* Godt 200 millioner kroner om året til udsatte grupper, herunder 180 millioner kroner om året til tandpleje for udsatte grupper og en række initiativer på udlændingeområdet.

Hertil kommer en række delaftaler, som regeringen har indgået med flere partier.

* Satspulje: Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har indgået en aftale om fordelingen af mere end 700 millioner kroner fra satspuljen - der også kaldes de svages finanslov. Pengene fordeles over de næste fire år.

* Kriminalforsorgen: Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative har indgået en aftale, som skal sikre 200 nye fængselspladser.

Venstre og Dansk Folkeparti står uden for aftalen, der skal finansieres ved blandt andet at skære i offentlige tilskud til tandrensninger og en reduktion af offentlige løntilskudsjob.

* Forskningsreserven: Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået en aftale om fordelingen af 770 millioner kroner fra den såkaldte forskningsreserve.

Pengene skal blandt andet komme fra en nedskæring i tilskuddet til private høreapparater og stop for, at alle pensionister får tilskud til håndkøbsmedicin.

* Afgifter: Regeringen og Enhedslisten har vedtaget en afgifts- og konkurrencepakke. Pakken betyder blandt andet, at fedt- og sukkerafgiften afskaffes. Desuden genindføres de særlige skattevilkår for udstationerede medarbejdere.

Pengene skal komme fra en højere bundskatteprocent (sættes op med 0,19 procentpoint) og et lavere personfradrag (sænkes med 900 kroner).

* Social dumping: Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at afsætte 100 millioner kroner over de næste fire år til at bekæmpe social dumping.

Blandt andet får Skat yderligere ressourcer til at kontrollere udenlandske tjenesteyderes momsforhold, ligesom Arbejdstilsynet får lov til at udskrive administrative straksbøder.

* Praktikpladser: Alle partier med undtagelse af Liberal Alliance har indgået en aftale, der skal sikre flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne.

Der bliver blandt andet oprettet permanente praktikpladscentre, som skal hjælpe unge gennem deres uddannelse.

* Kultur: Regeringen har sammen med Enhedslisten indgået aftale om fortsat gratis adgang til de faste udstillinger på Statens Museum for Kunst i København.

Aftalen omfatter 20 millioner kroner, men det er på symbolske områder. Blandt andet får Fregatten Jylland 1,7 millioner kroner mere i forhold til regeringens finanslovforslag.

* Socialområdet: Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om, hvordan pengene til social- og integrationsområdet skal fordeles. Det drejer sig om 1,1 milliarder kroner over de næste fire år.

Pengene skal blandt andet gå til at betale en stor del af tandlægeregning for svage grupper, give børnecheck til flygtninge og gennemføre hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet.

* Ny struktur for statsforvaltningerne: Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har blandt andet aftalt, at det skal blive lettere, men dyrere for et ægtepar at blive skilt.

* Økonomisk kriminalitet: Regeringen og Enhedslisten er enige om at skærpe indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

Aftalen omfatter blandt andet strengere straf for insiderhandel og kursmanipulation og tre års karantæne for konkursryttere, som starter et nyt selskab, så snart det gamle er tømt for værdier.

* Grøn pakke: Regeringen og Enhedslisten har i en delaftale i forbindelse med næste års finanslov afsat 1,7 milliarder kroner til grøn omstilling af Danmark.

Der er blandt andet penge til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Der skal også etableres et grønt iværksætterhus, og fødevareindustrien får støtte til grøn omstilling.

Kilde: Finansministeriet

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.