Kan EU hindre terrorisme?

En ny meningsmåling viser, at danskerne sætter terrorbekæmpelsen øverst på en liste over problemer, som EU skal løse.

Jeg tror, EU kan blive en vigtig brik i løsningen. Men først må vi forstå årsagerne til terror. Tilfældige drab på en civilbefolkning skaber frygt i et velorganiseret samfund, og det er netop meningen. Hvem udfører terror som led i en politisk kamp? I de sidste mange år har det især været Palastinensiske grupper, og vi har også set ETA i Baskerlandet og IRA i Nordirland. Fælles for disse er, efter palæstinenserne indstillede flykapringerne, at aktionerne primært er rettet mod en "besættelsesmagt", eller for at skabe international opmærksomhed omkring en glemt konflikt. Ny på banen er modstandsbevægelser i Irak. Relativ ny på banen er det frygtede Al Qaida-netværk, opbygget af Osama bin Laden. Han forsøger at opildne til hellig krig mod den kristne, vestlige verden, der ifølge ham, dels truer Islamisk kultur og tradition, dels er kendt for at støtte despotiske og forhadte styrer, der holder befolkningerne hen i fattigdom, mens de selv lever i rigdom. Det giver klangbund for et oprør blandt unge uden håb om et bedre liv. Kan de unge så samtidigt overbevises om, at de bliver martyrer og får en plads i paradis, så fanden stå i et langt håbløst liv på denne jord – en terrorist/ selvmordsbomber er hvervet! Bomber er det typiske våben, fordi "besættelsesmagten" typisk er militært overlegen og har afvæbnet det undertrykte folk. Bomber kan imidlertid let frermstilles overalt og anbringes ugeneret til en senere sprængning. Intet samfund kan lave en så finmasket kontrol, at bombefremstilling i en terrorristrede kan undgås. Min analyse fører mig frem til, at bekæmpelse af terrorisme må være en lang proces, der på sigt fjerner årsagerne til terorrismen og til rekruteringen af nye selvmodsbombere. Jeg har følgende bud på elementer, som må indgå i en sådan langsigtet EU-strategi: EU skal styrkes miltært, så der kan sættes magt bag en poltiske vilje til at løse regionale territoriale, etniske og evt. ressourcemæssige konflikter i vore nærområder. EU skal afsætte betydelige midler til katastofe- og udviklingshjælp og indgå aftaler om fair trade. EU skal bruge al sin kommende politiske og økonomiske indflydelse til at presse Israel og Palæstinenserne til forhandlingsbordet. - Der skal skabes en gensidigt forpligtende aftale, der dels løser problemerne med territoriale krav fra Palæstinenserne (de skal købes ud til en ny start), dels giver dem en egen stat og et økonomisk grundlag, der sikrer, at både Palæstina og Israel kan eksistere side om side, herunder at Palæstinenserne og Israelerne gensidigt anerkender hinandens lande. EU skal gå i dialog med de Arabiske og øvrige muslimske lande om fredelig sameksistens i gensidig respekt. FN"s menneskerettigheder skal være basis for udvikling af demokratiske retssamfund og vores udgangspunkt skal være, at stat og religion holdes adskilt såvel hos os som dem, og at der til gengæld skal være religionsfrihed i samfundene og fri handel og kulturel udveksling. Det kræver også en fælles asyl- og indvandrerpolitik og et stærkt øget politisamarbejde i EU samt accept af en øget overvågning af mistænkelig adfærd i det offentlige rum. Er du, kære EU-borger, klar til at prioritere sådan i den internationale terrorbekæmpelses navn, og er du villig til at give afkald på stadigt flere penge ned i egen lomme til fordel for en øget personlig sikkerhed, øget samhandel og en fredelig sameksistens i Verden? Hvis ja, så stem mig ind i Europaparlamentet 13.6.