Fugle

Kan fugle tiltrække turister?

Det spørgsmål besvares i en helt ny rapport, Toppen af Danmark har fået udarbejdet hos rådgivningsfirmaet Cowi. Den bygger på informationer indsamlet hos turister, fugleentusiaster og eksperter.

Fuglenørderne, de passionerede og eventjagerne Der findes flere typer af fugleturister og typer, som måske kunne blive fugleturister i Toppen af Danmark. Der er den entusiastiske nørdede fuglekigger med kikkert og kamera, som drives af glæden og konkurrencen ved at spotte flest mulige sjældne fugle. Der er de passionerede fuglekiggere og de, som bare er glade for naturen og gerne vil have gode fortællinger og gode naturoplevelser. Endelig er der også eventjagerne, som bruger naturen som scene for oplevelser. Rapporten deler turister op i grupper og beskriver, hvem de er og hvad de ønsker af deres ferie. Den fortæller også, hvordan man bedst kommer i kontakt med disse grupper. Fugle alene gør det ikke, er en af rapportens konklusioner. Der skal mere til. Hvis Toppen af Danmark skal tiltrække flere turister, bør der trækkes på alle oplevelsestilbud. Fugleoplevelser skal kobles sammen med andre tilbud, som f.eks. naturcoaching, overnatning, mad, guidede ture, udlejning af grej osv. Hvis vi sætter fugleoplevelser ind i den ramme, så er der muligheder for at udvikle nye oplevelsestilbud for vores turister. Samtidig skal vi se på, hvilke grupper af fugleturister, vi vil satse på og rette vores produkter og tilbud mod dem. En guldgrube af ideer for turismeerhvervet Noget helt afgørende i rapporten er, at den tager fat på, hvordan dette kan gøres. Den giver mange ideer og anbefalinger til, hvor turismeerhvervet skal tage fat for at gøre brug af det potentiale, der ligger i det unikke fugleliv i det nordligste Jylland. Det er simpelt hen et idekatalog, som enhver, der har lyst, kan gøre brug af, siger Børge Søndergaard, udviklingschef på Hjørring Bibliotek. Børge Søndergaard er med i netværksgruppen Fugle og turisme, som er nedsat af Toppen af Danmark under helårsturismeprojektet Naturen+ . Gruppen arbejder med ideudvikling indenfor fugleturisme og består af fugleinteresserede, folk fra turismeerhvervet og erhvervslivet, fugle- og naturorganisationerne. Rapporten er et redskab, gruppen vil gøre brug af til at videreudvikle ideerne. Det er en god rapport med meget konkrete forslag og anbefalinger. Næste skridt er at få turismeerhvervet til at gribe ideerne i rapporten og arbejde videre med dem. Det er et godt fundament for de, som gerne vil udvikle oplevelser for turister i vores område, siger Lisbeth Derry, projektkoordinator hos Toppen af Danmark.