Lokalpolitik

Kan Hou løsrives fra Hals Kommune

Søren Brun fra radiserne har brugt vendingen "jeg græmmes".

Den samme vending vil jeg tillade mig at bruge, vedrørende de udtalelser, der er fremkommet fra Hals' socialdemokratiske politikere i NORDJYSKE Stiftstidende 20. februar. Jeg kan på en måde da godt forstå, at politikerne i Hals byråd er ved at være en smule trætte af hele Høgsbro-sagen og ikke mindst, at sagen konstant omtales i avisen. Men hvem har været skyld i, at sagen har udviklet sig, som den har? Er det politikernes skyld, Henriette Høgsbros, en kommunalt ansat embedsmand eller er det borgerne i kommunen, som ikke har forstået noget som helst af hele sagen, og på den måde fået sagen kørt af sporet? Uanset omfanget af sagen, så må man vel kunne forvente, at alle politikere er så godt skolet rent politisk at de kan bruge sober tale, når der bliver spurgt, om de socialdemokratiske politikere bakker deres borgmester op i, at Høgsbro-sagen skal i retten. Som borger i Hals Kommune må jeg derfor græmmes over, at en politiker fra Socialdemokratiet i avisen udtaler følgende "Du kan skrive, hvad fa'en du vil, jeg gider ikke at snakke med dig". Det er jo ikke just noget, som forbedrer kommunens image, så mon ikke det var muligt, at man fremover kunne blive fri for at læse den slags udtalelser fra en politiker, som repræsenterer Hals Kommune? Det er ved at være en smule anstrengende og ikke mindst pinligt at skulle fortælle, at man bor i Hals. Det er faktisk synd for en ellers dejlig kommune, at der er visse politikere, der i den grad formår at ødelægge dens gode navn og rygte. Det er godt at være på landkortet, men sandelig ikke på dem måde. Hvordan ligger muligheden for, at Hou kan blive løsrevet fra kommunen?