Lokalpolitik

Kan ikke blive enige om penge til sti

VITTRUP:Politikerne kan ikke umiddelbart finde penge til den sidste del af stiprojektet i Vittrup. Stiprojektet har fået 173.500 kr. fra Leader+ og ligeså meget fra kommunen til at anlægge en sti fra Vittrup by til efterskolen og kirken. Der er desuden indsamlet næsten 100.000 kr. privat til projektet. Arbejdsgruppen vil dog også gerne have forlænget et fortov og sat belysning op langs stien, men det er der ikke penge nok til. Derfor er der sendt en ansøgning til kommunen om ca. 200.000 kr. hertil. Økonomiudvalget har opfordret teknisk udvalg til at finde pengene på sit eget budget, men det kan teknisk udvalg ikke, så ansøgningen er blevet returneret til økonomiudvalget med en anbefaling om at tage pengene af kommunekassen. - Men vi vil ikke til at give tillægsbevillinger allerede inden vi tager fat på de nye budgetter, fastslår Henning Jensen (S), der sad i formandsstolen ved det seneste møde i økonomiudvalget. Derfor er ansøgningen foreløbig udsat til januar 2005. - Så kan vi se, om vi kan finde pengene. Ellers bliver ansøgningen henvist til budgetlægningen for 2006 - ligesom så mange andre ting, fastslår Henning Jensen. Arbejdsudvalget i Vittrup vil med stiens anlæggelse gerne have lavet belysningen. Skal projekterne laves for sig, bliver det dyrere.