Kan ikke opfylde plejeboliggaranti

Ventetiden til at få en plejebolig i Vesthimmerlands Kommune er i gennemsnit tre måneder, men må højst være to

ÆLDRECENTER ØSTERMARKEN kunne hurtigt udvides med otte pladser til demente, for det tidligere Hyggebo står stadig tomt. Men det koster. Arkivfoto

ÆLDRECENTER ØSTERMARKEN kunne hurtigt udvides med otte pladser til demente, for det tidligere Hyggebo står stadig tomt. Men det koster. Arkivfoto

1. januar i år trådte regeringens nye plejeboliggaranti i kraft. Det betyder, at en borger, der er visiteret til en plejebolig, højst må vente i to måneder på at få boligen. Det krav kan Vesthimmerlands Kommune ikke opfylde. I 2008 var ventetiden til en plejebolig i Vesthimmerlands Kommune gennemsnitligt tre måneder eller helt præcist 91 dage, oplyser Dorthe Jende, chef for sundhedsforvaltningen. De 91 dage er den tid, der gennemsnitligt går, fra borgeren er visiteret til en bolig, og indtil boligen er tildelt. Politikerne i sundhedsudvalget har sagen på dagsordenen i dag, og her skal de tage stilling til, hvad kommunen skal gøre for at sikre, at garantien opfyldes i fremtiden. Lige nu står 56 borgere på venteliste til en plejebolig. I de seneste to år har ventelisten været forholdsvis konstant. Det vil sige, at afgang og tilgang nogenlunde modsvarer hinanden. Heraf konkluderer forvaltningen, at der med den nuværende mængde plejeboliger konstant vil være ventetid ud over de to måneder. - Når vi ser på, hvordan ventelisten er fordelt, så er det helt tydeligt, at vi mangler mange pladser i Aars, siger Dorthe Jende. Lokalerne findes endda, men problemet er, at det koster dyrt i ekstra personaletimer at åbne flere plejehjemspladser. I dagsordenen til sundhedsudvalget møde kan man læse, at det vil koste 5,2 millioner kroner i ekstra årlige driftsudgifter at åbne de otte pladser på Ældrecenter Østermarken, som har stået tomme, efter at Hyggebo flyttede i andre lokaler. Planen var, at Hyggebo skulle indrettes til en afdeling for demente. En anden mulighed er at stramme visitationen, så man skal være endnu dårligere for at få lov at få tildelt en plejebolig. Men det betyder bare større udgifter i hjemmeplejen, fremgår det af dagsordenen. Den billigste og enkleste løsning, som da også er den, forvaltningen foreslår politikerne at vælge i første omgang, er at hive folk ud af den venteliste, der er omfattet af to måneders garantien. Det skal gøres ved at sige, at der er én venteliste til samtlige ældrecentre i kommunen, hvor borgeren må tage den plads, der nu først bliver ledig, og andre ventelister til de enkelte ældrecentre. De, der kun er interesseret i en plads et bestemt sted, er så ikke omfattet af garantien.