Kan jeg stadig få efterløn?

?Kan jeg få efterløn samtidig med, at jeg bevarer en mindre udlejningsejendom? Eller skal jeg sælge den først? !Der skal tilladelse til, for at De kan modtage efterløn samtidig med, at De er selvstændig erhvervsdrivende. De skal således søge tilladelse i god tid, inden De påtænker at gå på efterløn. Det er de almindelige regler, der afgør, om der overhovedet er tale om selvstændig virksomhed, eller der er tale om formueforvaltning eller hobby. Hvis der er tale om formueforvaltning eller hobby, er virksomheden uden betydning for retten til efterløn. Bortforpagtning kan betragtes som formueforvaltning, hvis aftalen er gensidig uopsigelig i mindst fem år. Det er arbejdsløshedskassen, der i første omgang tager stilling til, om arbejdstiden i virksomheden kan holdes under 400 timer årligt. Det er en betingelse for at kunne få efterløn. Og timetallet kan ikke nedbringes ved at antage fremmed hjælp. Virksomhedens indtægt (dækningsbidrag I) må ikke overstige 50.000 kr. Sker det, vil arbejdsløshedskassen efterfølgende vurdere, om efterlønneren har været i god tro. I så fald bliver der "alene" tale om delvis tilbagebetaling af den modtagne efterløn. Dækningsbidrag I for en udlejningsvirksomhed er huslejeindtægter minus ejendomsskat, forsikringer og vedligeholdelse. Terminsrenter og afskrivninger medregnes således ikke. Der skal således ikke meget til, for at De ikke kan få efterløn, hvis De selv passer ejendommen. Såfremt De får afslag fra arbejdsløshedskassen, kan den indbringe for Arbejdsdirektoratet.