Skolevæsen

Kan man flytte Spor 10?

At flytte et klaver er ikke noget, man bare gør. Man snakker om det, laver aftaler, spørger dem, der har forstand på det, behandler det varsomt. Hvis man mener, det er et godt klaver. Vi synes, spor 10 spiller rigtig godt. Pas på stemningen, klimaet og placeringen.

SKOLER:Det er en god fornemmelse at være en del af en succes! Det motiverer og engagerer, når andre ser, oplever og anerkender ens indsats – i dette tilfælde Spor 10. Når folkevalgte og det overordnede embedsværk nu udnævner vores bidrag til skolevæsenet, den lille skive af paletten, vi har ansvar for til et succesrigt koncept - så kan man da slet ikke får armene ned? Eller hwa? Det kan vi sagtens…. For hvad er så succes’en? ] At spor 10 de seneste år har visiteret henholdsvis 56, 57 og 50 procent af eleverne til gymnasiale uddannelser? ] At unge, der (trods alle vægtige meningsdannere, de politisk korrekte og folkeskolelærere, der ønsker at kendes på deres grad af afsætning af elever fra 9. til gymnasiet) har behov for det 10. skoleår, lykkes i afklaring og valg om fremtid på spor 10? ] At unge fra hele vores nye, store kommune allerede nu mødes og reviderer fordomme: bønderne fra Sydthy og de langhårede fra Thisted? ] At spor 10 lykkes med en alkoholpolitik, der bør roses for konsekvens og renhed? ] At fire lærere i fire år har kunnet rumme udfordringen og har skabt rammer, hvor unge er blevet mødt og set – bliver mødt og set hver dag? Og hvad er konceptet? ] At holde et 10. skoleår, der er noget i sig selv? ] At skabe en selvstændighed enhed, der åbner mulighed for at afslutte folkeskolen – på en frisk (hvad er det for noget vrøvl ...)? ] At holde skole, så alle bagefter ved mere om egen formåen og fremtid end før? ]At holde skole, så man kan tage hånd om sig selv og sit liv? Kan succes og koncept flyttes? Selvfølgelig kan det dét. Kompetente, innovative lærere og ledere kan holde skole uagtet geografi – de kan såmænd slet ikke lade være! Men de kan ikke arbejde i kasser og rammer, tiltænkt 0. klasser i et givet uddannelsessystem. Eller som fyld i øverste ledige etager, som man i Viborg Amt i årevis forsøgte at fylde de øverste etager på Viborg Sygehus. Kan man flytte et klaver? Ja, hvis man gør det ordentligt. Kan det spille? Selvfølgelig, men måske ryger stemningen. Og placeringen skal være i orden – ikke op ad ydermur, og der er noget luftfugtigheden. At flytte et klaver er ikke noget, man bare gør. Man snakker om det, laver aftaler, spørger dem, der har forstand på det, behandler det varsomt. Hvis man mener, det er et godt klaver. Vi synes, spor 10 spiller rigtig godt. Pas på stemningen, klimaet og placeringen.