Kan man som gift får SU?

?Vi har i familien en diskussion angående SU og kan ikke blive helt enige. Kan må få SU, selv om man er gift? Jeg mener Ja! andre Nej! Det drejer sig om en uddannelse, der varer 3 år. Er beløbet afhængig af mandens indtægt? Jeg mener med mine oplysninger, at hvis svaret er Nej!, vil det da begrænse mange unge i at tage en uddannelse, hvis de gerne vil giftes og eventuelt får et barn, imens de læser. !SU består af stipendium og lån. For begge dele er der en grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af. Denne grænse afgøres af indkomsterne på årsopgørelsen fra Told og Skat. Kalenderåret anvendes således ved opgørelsen. For personer på 20 år og derover er fribeløbet 66.852 kr. (68.988 kr. i 2004). Formuen tæller ikke med. Men det gør afkastet af formuen, som er en del af indkomsten. Tilsvarende tæller ægtefællens indtægt ikke med. Hvis en SU-modtager tjener mere end fribeløbet, bliver der tale om tilbagebetaling. Nogle får en overraskelse, når de opdager, at feriepenge medregnes i optjeningsåret (og ikke i ferieåret, som det gælder for ferie med løn). Fribeløbet er større, hvis man ikke har fået SU hele året, ligesom det ændres ved orlov eller fravalg af SU. Endelig forhøjes fribeløbet med 20.120 kr. (20.764 kr. i 2004), såfremt den studerende har barn. For udeboende studerende på 20 år og derover er det månedlige stipendium på 4.379 kr. (4.519 kr. i 2004). Det månedlige lån er på 2.241 kr. (2.313 kr. i 2004). Stipendiet er skattepligtigt.