Børnepasning

Kan man stole på SF?

POLITIK:Jeg håber ikke at markeringerne på det børnepolitiske område fra SF's byrådsmedlem Anne-Dorte Krog og byrådskandidat Jørgen Andersen den senere tid, skal ses ud fra devisen om, at det sidste indtryk er det største, og det, der huskes bedst, selvom tanken strejfer én, når man ser tilbage på den forgangne byrådsperiode. Det er da befriende, at se de to SF'ere gøre sig til talsmænd for bevarelse af små, velfungerende institutioner, som eksempelvis Viktoriahuset, og i det hele taget at se dem markere en vilje til at forbedre forholdene på daginstitutionsområdet. Jeg må blot konstatere, at SF ikke har været garanter herfor i byrådsperiden, idet SF i 2002 i forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget for 2003, var en del af et næsten enigt byråd, der besluttede at lukke ni børnehaver og to fritidscentre. Der er heller ikke senere fra SF's side taget konkret initiativ til at genoprette de gennemførte forringelser. Enhedslisten vil arbejde for at det faldende børnetal i daginstitutionerne ikke fører til lukning af institutioner. Det faldende børnetal skal i stedet bruges til at skabe forbedrede personalenormeringer og bedre pladsforhold i de enkelte institutioner. De forringelser, som et enigt byråd har gennemført i den forgangne periode skal rulles tilbage. Enhedslisten vil arbejde for og stemme for enhver forbedring og imod enhver forringelse. Samtidig trænger Aalborg byråd alvorligt til et konsekvent talerør for de svageste i samfundet og for de progressive bevægelser. Jeg tør ikke sætte min lid til SF som garanter for en sådan politik, men det skulle da glæde mig enormt, hvis SF reelt viser sig som en alliancepartner til fremme af en sådan politik.