Lokalpolitik

Kan undgå rådhus-fyringer ved fleksibilitet

Besparelsesmulighederne findes især på personalersiden, men afskedigelser kan undgås

SYVSTEN:Rationalisering og effektivisering skal sikre, at økonomien i den kommende storkommune ikke løber løbsk. Men de ansatte på rådhusene i Skagen, Frederikshavn og Sæby skal i følge formanden for Venstres gruppe i Sæby Byråd, Hans Jørgen Kaptain - mulig Venstre-borgmesterkandiat - ikke frygte afskedigelser. - Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan undgå fyringer, hvis personalet viser fleksibilitet. Og heldigvis kan vi konstatere, at medarbejderne er utroligt engagerede under de forberedelser til storkommunen, der er i fuld gang i knap 50 arbejdsgrupper, sagde Kaptain, da han i forbindelse med generalforsamlingen i Sæby-Volstrup Venstrevælgerforening gav sit bud på Venstres muligheder for at sætte sit præg på den kommende storkommune. - Personalet skal være indstillet på, at der vil ske rokader, ligesom fratrædelsesordninger vil kunne komme ind i billedet, sagde Hans Jørgen Kaptain, der tilføjede: - Det nye byråds største opgave bliver at få driften til at fungere. Den vil blive dyrere end i forhold til nu, hvis der ikke skrides til forenklinger og effektiviseringer for at opnå besparelser. - Og her kommer vi på sigt ikke udenom personalesiden. For det er især her, besparelesesmulighederne findes. - Men, det kan ske uden afskedigelser. Her et samarbejde mellem politikere og personalet nødvendigt. Fleksibilitet er en afgørende forudsætning. Når Hans Jørgen Kaptain venter, at man kan undgå at skride til afskedigelser - i første omgang bliver der tværtimod sandsynligvis tale om et øget antal medarbejdere i administrationen i forbindelse med udflytning af opgaver fra amtet - hænger det især sammen med, at der i løbet af fire år vil ske en naturlig afgang på mellem 20 og 25 procent, bl.a. af aldersmæssige årsager. - Så de nuværende medarbejdere i de tre kommuner, der vil, kan komme med, hvis de er klar til at udvise fleksibilitet, understregede V-gruppeformanden.