Kan unge føre ældrepolitik?

Af Christian Hem, Byrådskandidat for Venstre Lucernemarken 16, Pandrup (forkortet af red.) @$: } ÆLDREPOLITIK:Kan unge føre ældrepolitik og ved vi unge nok om dette område? Det er en påstand, som jeg godt tør udfordre. De fleste af os har oplevet vore bedsteforældre, og da jeg var barn, var bedsteforældre gamle af både udseende og af sind. Sådan er det ikke i dag, ældre medborgere er friske, har mod på livet og ønsker at leve et liv, rigt på oplevelser og muligheder. Den anden gruppe af ældre, er ældre, som ikke er mobile og friske, og som i større grad har brug for det offentlige system. Disse ældre bør og skal have mulighed for at sætte nogle krav til deres omgivelser. Jeg vil i Jammerbugten arbejde for at ældre medborgere også i fremtidens storkommune, får nogle gode og trygge rammer, at blive gamle i. Vi bør anderkende og respektere den store indsats, der gøres af de friske ældre medborgere, for de "ikke friske" ældre som ikke har de samme muligheder. Jeg ser hver sommer ældre, der bruger deres søndag formiddag på at sælge ting på loppemanrked i Hune, til gavn og glæde for Hune plejecenteres beborer. Ofte kan vi læse i aviserne, at der er syng med aftener på alle kommunenes plejecentre, her bør vi også værdsætte den frivillige indsats. Ligeledes bør jeg nævne besøgsvennetjenesten, som også er et stort aktiv for vort samfund. Jeg vil sikre, at disse frivillige tiltag sikres i fremtiden, med opbakning, motivation og gerne et økonomike tilskud. Jeg vil som unge være med til at skabe en politik med indhold for de ældre, i samarbejde med ældre, en politik med respekt og værdighed for ældre.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk