Lokalpolitik

Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Politisk kommentar til arbejdet i Frederikshavn Byråd.

klummerhoveder 
 Hans 
 Foto: Bent Jakobsen

klummerhoveder Hans Foto: Bent Jakobsen

Politikerne skal være på bølgelængde med borgerne. Nærkontakt, konstant dialog og åben kommunikation. Så langt er vist alle enige. Samtidig er det vigtigt at oplære kommende generationer til demokrati og medbestemmelse. Aktiv involvering i udviklingen af velfærdssamfundet. Stadig ingen protester? Alle er med endnu. Onsdag aften diskuterede byrådet i et par sager demokratiets vilkår. Betyder det for eksempel noget for nærdemokratiet, om byrådsmøderne afvikles i Frederikshavn, Sæby eller Skagen? Og hvad kan vi gøre for at stimulere de unges interesse for politik og demokrati? Det skortede ikke på gode intentioner og idéer, for demokratiet er og bliver "den mindst ringe styreform". Så meget desto mere deprimerende at politikerne på samme møde ironisk nok demonstrerede, hvorfor det er så svært at fastholde interessen. Og hvorfor begavede unge med interesse for politik er noget nær ikke-eksisterende i lokalpolitikkens rundkreds af "sure gamle mænd". Det åbne møde varede fire en halv time. Dagsordenens 18 punkter blev indledningsvist ændret, så to af de sager, der var mest krudt i, blev flyttet fra mødets start til mødets slutning. Tilsvarende var spørgsmålet om forsøg med byrådsmøder i Skagen og Sæby placeret som nr. 17, mens andre "publikumstræffere" som køb og salg af Værkergrunden og den omdiskuterede lukning af lægevagten i Skagen kom som henholdsvis nr. 14 og 15. Tre lange timer tog det, inden byrådet var klar til at diskutere de emner. Til gengæld kunne vi så lægge ører til debatter om indvinding af rødbrændende ler i Grønhede, kompensation for tjæreforurening, garantistillelse til Væksthus Nordjylland og (gaaab) tillæg til varmeplan for Nedre Mosevej. Sager, som med al respekt kun kan interesse en meget lille del af befolkningen. Enkelte af de tilstedeværende tilhørere holdt tappert ud til den bitre ende tæt på midnat. Vi gætter på, at de næppe kommer igen næste gang, der er byrådsmøde. Om enkelte radiolyttere holdt ud, skal være uvist, men altså, kære venner, kan vi ikke gøre det bare lidt bedre.? Man behøver ikke at have fulgt byrådsmøder i ret lang tid, før man med ret stor træfsikkerhed på forhånd kan udpege de tre-fire mest interessante sager. Som derfor selvsagt bør placeres først på dagsordenen. NORDJYSKEs udsatte medarbejder stiller gerne og helt vederlagsfrit sin ringe erfaring og dømmekraft til rådighed. Hvis man altså mener det alvorligt, at politik skal være publikumsvenligt, nærværende og interessant. Hvor svært kan det være? Kom nu. I al fredsommelighed.