Kan vi tage LO alvorligt?

Under overskriften ”Tag Danmark alvorligt” skød LO en stor anlagt kampagne i gang via et stormøde i Aalborg. 150 LO-medlemmer fra hele Nordjylland var samlet for at høre LO’s bud på, hvordan Danmark kommer ud af krisen.

Kampagnestarten faldt sammen med finansministerens fremlæggelse af finansloven for 2011. En begivenhedsrig dag skulle man mene, men begge begivenheder fandt sted uden særlig megen bevågenhed og uden, at det har affødt den debat, som de ellers nok kunne fortjene. Selvfølgelig var pressen på pletten ved finansministerens finanslovsfremlæggelse, og på trods af et historisk underskud på finansloven på 79 mia. fik vi en ret optimistisk tale af finansministeren ledsaget af de obligatoriske billeder af den tommetykke finanslov. Men ellers har der været ret stille i ugen, der er gået. Oppositionen holder sig i ro, og har åbenbart ikke på nuværende tidspunkt behov for at komme ud med alternative bud på, hvordan Danmarks husholdningsbudget skal skrues sammen til næste år. Finanslovsforslaget for 2011 bygger på den vedtagne genopretningspakke fra foråret, så meget nyt er der da heller ikke at kommentere. S og SF’s passivitet kunne måske også skyldes, at de venter på, at LO skal spille ud med, hvordan fagbevægelsen vil hjælpe de to partier igennem med deres ”Fair løsning”, som er opstillet som et alternativ til regeringens krisepolitik. Det var da også med de forventninger, jeg deltog i ”Tag Danmark alvorligt”-mødet. Hvad vil LO? Hvordan vil fagbevægelsen hjælpe med at finde de 15 mia., som er nødvendige for at ”Fair løsning” hænger sammen”? og hvordan vil LO sikre, at vi alle sammen kommer til at bidrage til løsningen ved at arbejde 12 minutter mere om dagen? Jeg kom i forventning om at få svar på disse spørgsmål. Tre timer senere gik jeg med den indsigt, at svarene stadig blæser i vinden. LO-formanden var klar i sin udmelding om, at ”vi skal arbejde os ud af krisen” i stedet for at ”spare os ud af krisen”. Så vidt så godt, det er et slogan, jeg sagtens kan tilslutte mig. Jeg ventede derfor spændt på LO-formandens bud på, hvordan og hvornår dette skulle realiseres, men jeg blev hurtig klar over, at LO toppen mere var kommet til Nordjylland for at høre LO medlemmernes holdning og indsamle god råd fra deltagerne, end at lægge nogle ideer og holdninger frem. Nu skal problemstillingerne diskuteres med medlemmerne, og debatten skal ud på arbejdspladserne. ”Tag Danmark alvorligt” kampagnen blev skudt i gang, deltagerne stod klar i starthullerne for at tage hul på debatten, og nordjyderne blev de første, der gav LO formanden bud på, hvordan LO medlemmerne opfatter den nuværende økonomiske situation. Jeg ved ikke, om det kun var mig, der hurtig blev grebet af en nostalgisk stemning. Men løsningsforslagene var cirka lige så gamle, som forsamlingens gennemsnitalder. ”Sæt gang i de offentlige investeringer”, ”gennemfør skraldemandsmodellen”, ”skab sammenhold via store demonstrationer”, ”vi har altid kæmpet for bedre vilkår og kortere arbejdstid – så 12 minutter mere om dagen er helt hen i vejret”, ”rul dagpengeretten tilbage til 4 år” var bare noget af det, der blev sagt. Buddene handlede egentlig mere om, at ”kræve os ud af krisen” end at arbejde os ud af den. Og LO formanden var da heller ikke sen til at forsikre, at ”12 minutter mere om dagen” bare var ”et billede”, og at det naturligvis ikke kunne komme på tale, at nogen skulle arbejde mere på nuværende tidspunkt. Helt følgagtig overfor forsamlingen var LO formanden dog ikke, så han lod LO"s holdning til, om dagpengeretten skal være 2 eller 4 år forblive ubesvaret. Som nogle i både S og SF reducerede LO formanden også ”12 minutter mere” til ”et billede”, ”et slogan” eller ”en overskrift”, som ikke har det fjerneste med Danmarks aktuelle økonomiske situation at gøre. Hvis LO formanden har forsøgt at hjælpe S og SF`s med at holde deres 10 fugle på taget, så gjorde de nordjyske LO medlemmer den aften et ihærdigt forsøg på dem til at lette og flyve op i den blå luft. Tilbage står S og SF med en ”Fair løsning”, der er bundet op på et løfte fra fagbevægelsen om at medvirke, og vennerne i fagbevægelsen har ikke travlt med at træde hjælpende til med konkrete – måske upopulære – forslag til løsning af Danmarks økonomiske problemer. Jeg venter spændt på et aktuelt, konkret og realistisk bud på et alternativ til regeringens finanslovsforslag, der lægger kommunerne i et jerngreb og gør de dårligst stilledes vilkår endnu dårligere. Jeg håber, at LO`s ”Tag Danmark alvorligt” kommer til at give svaret. Hvis ikke, så er der et spørgsmål, der presser sig på:Kan Danmark tage LO alvorligt? Kirsten Hein er leder af Virksomhedscentret i Jobcenter Aalborg. Samfundspolitisk engagement med rod i 70’ernes kvindebevægelse og 80’ernes kommunalpolitiske virke. Bedstemor til fem piger, ikke-ryger, helårsbader og cyklist.