Kan vi være det bekendt?

Ældre i Danmark er en udsat gruppe. De fleste politiske strømninger har garnet ude efter de ældre, men det er afgjort ikke med nogen bagtanke, at socialdemokraterne nu vil have en ældrepleje, vi kan være bedre bekendt.

Ældreforhold 8. september 2004 20:50

For helt konkret er der færre midler til de ældre under Fogh end under Nyrup. Liden tue vælter som bekendt stort læs. VK vandt sidste valg på at skabe tvivl og utryghed – også blandt de ældre. De tegnede helt bevidst et billede af et samfund, der havde ladet de ældre i stikken. Nok var der noget om det enkelte steder, men generelt har og havde dagens ældre det bedre end tidligere generationers ældre. Det er bare ikke nær så sensationelt for medierne. Efter tre års VK-styre har de ældre ikke oplevet nogen særlig fremgang, med mindre de er velstillede husejere i hovedstadsområdet. Vi har heller ikke meget til overs for Dansk Folkepartis stemmekøbspolitik med ældrechecken. For regeringens støtteparti har jo ikke stemt imod forringelser for andre grupper. Derfor satser socialdemokraterne på at gøre en ekstra indsats de steder, hvor regeringen har kikset, og hvor de reelle problemer ligger. Socialdemokraterne vil have mere omsorg i hjemmeplejen. Det skal være slut med bare at skabe dyre, bureaukratiske fritvalgsordninger i ældreplejen, som regeringen har gjort til det eneste rigtige for de ældre. En halv milliard er der foreløbig brugt på fritvalgordninger. Samtidig har en række kommuner sparet ganske voldsomt på udgifterne til hjemmehjælp. Siden regeringsskiftet er udgifterne kun steget med 135 mio. kr., mens der er blevet flere ældre. Derfor vil socialdemokraterne afsætte 200 mio. til forbedringer på hjemmehjælpen her og nu. Ældrechecken opfatter vi som den ringest mulige løsning på de svageste ældres problemer. Mange ældre, som ikke har haft mulighed for at spare op, lever på den berømte sten – men ældrechecken er desværre blevet skruet sammen så tåbeligt, at den i første omgang kom de velstillede ældre til gavn. Socialdemokraterne ønsker at bygge videre på det almindelige pensionssystem, således at også førtidspensionister kan få ret til forbedringer. Derfor foreslår socialdemokraterne, at pensionstillægget for fremtiden skal svare til ældrechecken. Vore dages ældre lever længe. Derfor bliver der også flere ældre patienter i sundhedssystemet. Vi foreslår at gøre en ekstra indsats for de ældre patienter med en handlingsplan for ældre med sygdomme som gigt, demens eller lungesygdomme. Det vil vi afsætte 200 mio. til, ligesom vi i alt vil hæve sundhedsområdet med 400 mio. Med årets udspil har socialdemokraterne givet et bud på, hvordan vi får et bedre samfund. Vi ønsker en målrettet indsats på områder som ældreplejen, hvor VKs politik har medført betydelige nedskæringer. Vi har hørt mange smukke løfter fra VKO til de ældre. Men vi har ikke oplevet ret meget vilje til at ændre tingene. Tværtimod har vi måttet høre på stærkt ideologiske foredrag om, hvor godt de ældre ville få det med mere frit valg på alle hylder. Vi kan ikke få øje på, hvor de forbedringer skal findes – derfor er det en central del af socialdemokratisk velfærdspolitik, at vi kan tilbyde de ældre en service, vi som samfund kan være bekendt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...