Vikingetid

Kanal gav vikingerne vabler i hænderne

Lige nu graver arkæologerne igen ved Fyrkat og gransker i en 500 meter lang og 1000 år gammel rende.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fra højderne kan strukturerne i jorden bedre ses, så Andres Dobat steg til vejrs. Foto: Grete Dahl

Den gav fast arbejde i mange dage for de gæve vikinger, som måtte grave en kanalen fra Fyrkat-borgen og ned til vandet i ådalen. Fem-seks meter bred var den, og i dybden stak den cirka 60 centimeter. – Man har immervæk flyttet omkring 3000 kubikmeter jord. Omvendt er store byggeprojekter slet ikke ukendte på den tid. Se bare på selve kongsborgen Fyrkat, der var et enormt byggeri, forklarer arkæolog Niels Haue fra Nordjyllands Historiske Museum. Den snorlige kanal blev opdaget i efteråret, da det nationale forskningsprojekt "Kongens Borge" begyndte på den første større udgravninger ved Fyrkat siden 1950'erne. Med forårets komme graves der atter, og nu søger arkæologerne svar på, hvad kanalen blev brugt til. Næppe til at sejle vikingeskibe i. Dertil var den ikke dyb nok, vurderer Niels Haue. Måske blev den brugt til at slæbe de enorme mængder egetømmer frem til borgen. Træet blev anvendt til at bygge 16 store huse inden for voldene og til at beklæde jordvoldene med træ og palisader. Takket være kulstof 14-dateringer af træ fundet i kanalen har arkæologerne fastslået, at anlægget blev gravet i den sidste halvdel af 900-tallet. Altså samtidig med, at Fyrkat-borgen blev anlagt. Projektet "Kongens Borge" er et samarbejde med flere af landets museer samt Nationalmuseet. Tre af de vikingeborge, som Kong Harald Blåtand anlagde omkring 980, skal undersøges nærmere. Man søger en sammenhæng mellem borgene og søfartens militære rolle i den periode, hvor Danmark populært sagt blev til en nation.