Naturkatastrofer

Kanal-sag kommer i Folketinget

Løgstør-delegation skal mødes med Folketingets Kulturudvalg 9. november

LØGSTØR:Der er måske håb forude for Løgstør Kommune i bestræbelserne på at få en økonomisk håndsrækning fra staten til renovering af Frederik den Syvendes Kanal efter stormen i januar. I det mindste får en delegation fra Løgstør nu foretræde for Folketingets Kulturudvalg 9. november. Delegationen kommer til at bestå af borgmester Jens Lauritzen (V), formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S), samt kommunaldirektør Jan Lund Andersen. Løgstør Kommune, der ejer den fredede kanal, har tidligere fået den besked fra staten, at man selv må stå med udgifterne til den meget omfattende renovering. Jens Lauritzen sagde på byrådsmødet, at han er af den opfattelse, at staten måske er på vej til at ændre opfattelse, fordi Løgstør Kommune selv har valgt at afsætte to mio. kr. til kanal-renovering. Foretrædet for kultudvalget kommer samtidig med, at de fem nordjyske folketingsmedlemmer Pernille Vigsø Bagge (SF), Bjarne Laustsen (S), Tina Nedergaard (V), Jakob Axel Nielsen (K) og Bent Bøgsted (DF) netop har sendt et brev til kulturminister Brian Mikkelsen (K) i et sidste forsøg på at få ministeren til at gribe til lommerne og komme Løgstør Kommune til økonomisk undsætning. Henvendelsen til ministeren fra de fem nordjyske MFere kommer efter de fornylig var inviteret til ved selvsyn at se på skaderne på kanalen. Herefter tog Pernille Vigsø Bagge initiativ til en samlet henvendelse til ministeren, der forleden havnede på Brian Mikkelsens bord. Ekstremt højvande Den fredede kanal blev ødelagt under stormen i januar i år. Her medførte ekstremt højvande på 2,2 meter over dagligt vande i Løgstør meget store skader på kanalen. Ibrevet til Brian Mikkelsen skriver de fem, at Løgstør Kommune i samarbejde med Havnecon Consulting Aps har udarbejdet en rapport, der redegør for den bevaringsværdige kanals tilstand efter stormen. - En tilbageførsel af Frederik den VIIs kanal til dens oprindelige form og tilstand, samt en sikring, vil ifølge rapportens overslag beløbe sig til ca. 15.4 mio. kr. Det er så stor en udgift, at Løgstør Kommune ikke kan løfte opgaven alene, skriver de. Kommunen har henvendt sig til Kulturarvstyrelsen og Skov og Naturstyrelsen om hjælp. Begge har dog givet afslag på at yde økonomisk støtte til kommunen, som i forbindelse med stormen selv har udbedret skader på selve havnen for alene 8.5 mio. kr. - Vi anser udbedring af skaderne på kanalen ved Løgstør for at være en vigtig opgave, som angår et historisk mindesmærke, et interessant stykke kulturarv. I den forbindelse ville det være ønskeligt, om kulturministeriet ydede et tilskud til genopretning og sikring af den fredede kanal, skriver de fem. Under stormfloden stod vandet i Limfjorden så højt, at skrænterne mellem fjorden og kanalen flere steder skyllede helt væk. På en 700 meter lang strækning langs kanalen brød Limfjorden under stormfloden igennem skrænterne. Det betød, at enorme mængder sand fra fjorden havnede i kanalen. På en kyststrækning på ca. 350 m foran kanalbetjenthusene ved Lendrup er afstanden mellem fjord og kanalbetjentboligerne reduceret til kun tre meter. Det betyder, at der er risiko for, at husene styrter sammen ved en ny storm. Hertil kommer, at kanalmolen og molehovedet ved Lendrup blev ødelagt. Det betyder, at det store sommerhusområde i Lendrup er i overhængende fare for oversvømmelse ved en ny stormflod. Frederik den Syvendes Kanal har siden 1958 været et fredet område. I de senere år har det haft stadig stigende rekreativ betydning.