Stofmisbrug

Kanalkvarteret vil af med narkomaner

Grundejerforening mener, at Aalborg Kommune har begået grov procedurefejl

MIDTBYEN:Beboerne i Kanalbyen håber og tror på, at de for medhold i en klage, som ligger os Naturklagenævnet. Hvis de får det, vil det måske betyde, at Foldbjergcentrets metadonudleveringssted til narkomaner flytter fra kvarteret. - Kommunen har ganske enkelt begået en meget grov procedurefejl ved kun at spørge de allernærmeste naboer, inden Foldbjergcentret fik lov at flytte ind i Brettevillesgade. Og når Naturklagenævnet giver os medhold - jeg mener ikke, de kan andet - har kommunen kun to muligheder. Enten at starte helt forfra med en ny lokalplan, eller også at flytte Foldbjergcentret et andet sted hen, siger Søren Nørskov, bestyrelsesmedlem i Kanalbyens grundejerforening. I Kanalbyen, som afgrænses af Kjellerupsgade, Østerbro og Kanalstien, bor der op mod 1000 mennesker. Men kun cirka en tiendedel af dem blev orienteret og dermed mulighed for at gøre indsigelse, før det tidligere bogtrykkeri i Brettevillesgade blev omdannet til metadonudleveringssted for narkomaner. - Ifølge lokalplanen for området må lokalerne kun anvendes til lettere erhverv, der ikke generer omgivelser. Enhver ved, at Foldbjergcentret ikke er lettere erhverv, men en institution for misbrugere, og så omfattende en dispensation kræver, at alle i området bliver hørt. Måden, det er foregået på, er meget utiltalende, siger Søren Nørskov, der som landinspektør ansat hos Aalborg Kommune har indgående kendskab til planloven. Søren Nørskov er ikke i tvivl om, hvad han og alle andre beboere i kvarteret helst vil. De vil have Foldbjergcentret og narkomanerne fjernet fra Kanalbyen. - Jeg er selv vicevært i den ejendom, jeg bor i på hjørnet af Kjellerupsgade og Østerbro. Og det sker ofte, at jeg finder brugte kanyler, som naturligvis bliver afleveret på apoteket, sådan som de skal. Han oplever, at beboerne i kvarteret er meget utrygge ved narkomanernes tilstedeværelse. Blandt andet benytter narkomanerne de fælles gårdarealer som tilholdssted, hvilket betyder at de faste beboere ikke tør komme der. - Jeg ved ikke af, at narkomanerne nogensinde har været truende over for folk, som bor her. Men deres blotte tilstedeværelse skræmmer andre væk, siger Søren Nørskov. Han har svært ved at se logikken i kommunens bestræbelser på at byforny Kanalbyen og gøre det til stillekvarter samtidig med, at der oprettes en sted med udlevering af metadon til narkomaner. - Jeg synes heller ikke, at rallende narkomaner og alkoholikere, der tumler rundt, harmonerer særlig godt med det kommende Musikkens Hus. Søren Nørskov har ikke et færdigt bud på, hvor Foldbjergcentret i stedet skal udlevere metadon til narkomanerne. Men sarkastisk foreslår han at bevare kvægtorvet og benytte en del af den til metadonudlevering. - Placeringen af Foldbjergcentret i Brettevillesgade er rygklapperi fra den ene myndighed til den anden på en måde, som bestemt ikke tjener Aalborg til ære. Det er ikke embedsmændene, jeg er ude efter. For lort løber nedad, og det er længere oppe i systemet, den er gal, siger han.