Lendrup

Kanalskader ekstra dyre

Det kommer til at koste 15 mio. kr. - og ikke som først antaget 11 mio. kr. - at renovere og sikre den fredede Frederik den VII"s Kanal mellem Løgstør og Lendrup efter stormfloden 8. januar. - Vi har skønnet, at det i forhold til først beregnet er nødvendigt med yderligere sikring via flere høfder, hvis vi skal være sikre på, at de gamle kanalbetjenthuse i både Løgstør og Lendrup ville kunne klare en ny stormflod i lighed med den i vinter, siger Jørgen Hansen, der er leder af teknik og drift-afdeling på rådhuset i Løgstør. Samtidig med at de endelige udregninger nu ligger klar, så tager kommunen initiativ til et møde med Kulturarvstyrelsen i et forsøg på at få styrelsen til at betale for den omfattende renovering og sikring af kanalen.