Naturkatastrofer

Kanalskader ekstra dyre

Løgstør Kommune inviterer Kulturarvstyrelsen til møde

LØGSTØR:Det kommer til at koste 15 mio. kr. - og ikke som først antaget 11 mio. kr. - at renovere og sikre den fredede Frederik den VII"s Kanal mellem Løgstør og Lendrup efter stormfloden 8. januar. - Vi har skønnet, at det i forhold til først beregnet er nødvendigt med yderligere sikring via flere høfder, hvis vi skal være sikre på, at de gamle kanalbetjenthuse i både Løgstør og Lendrup ville kunne klare en ny stormflod i lighed med den i vinter, siger Jørgen Hansen, der er leder af teknik og drift-afdeling på rådhuset i Løgstør. Samtidig med at de endelige udregninger nu ligger klar, så tager kommunen initiativ til et møde med Kulturarvstyrelsen i et forsøg på at få styrelsen til at betale for den omfattende renovering og sikring af kanalen. Hvis ikke skaderne bliver udbedret er der risiko for, at kanalen helt forsvinder, hvis der igen kommer stormflod. - Vi har netop sendt en indbydelse, og jeg forventer, at vi tager telefonisk kontakt med Kulturarvstyrelsen allerede i den kommende uge for at følge op vores henvendelse, siger borgmester Jens Lauritzen til NORDJYSKE Stiftstidende. Det er Løgstør Kommune som ejer kanalen, men kommunen har forlængst meldt ud, at den umuligt selv kan finde de mange millioner til en renovering. I henvendelsen til Kulturarvstyrelsen skriver Løgstør Kommune, at stormen var den værste i byens nyere historie. Den stærke vind og ekstreme højvande på 2,2 meter over dagligt vande betød, at Frederik VII"s kanal helt blev overskyllet med betydelige skader til følge. Situationen for kanalområdet i dag er - groft skitseret - at der på en 700 m lang strækning, hvor Limfjorden brød igennem, er skyllet betydelige mængder strandmateriale ned i kanalen og at der på en kyststrækning på ca. 350 m foran kanalbetjenthusene ved Lendrup, er sket en så betydelig kysterosion, at afstanden mellem fjord og kanalbetjentboligerne, er reduceret til kun tre meter med fare for nedstyrtning ved en fremtidig storm. Samtidig er den eksisterende kanalmole med tilhørende molehoved ved Lendrup stærkt nedbrudt med store stormflodsproblemer tilfølge for sommerhusområdet ved Lendrup syd for kanalen. Løgstør Kommune har i samarbejde med Havnecon Consulting Aps udarbejdet en rapport, der redegør for tilstanden af Frederik VII"s kanal efter stormen og kommunen har sammen med anmodning om økonomisk støtte og et møde sendt rapporten til Kulturarvstyrelsen. Af rapporten fremgår også den økonomiske konsekvens af en genetablering og sikring af fortidsmindet. En tilbageførsel af Frederik VII"s kanal til dens oprindelige form og tilstand samt sikring af denne vil ifølge beregningerne koste ca. 15,4 mio. kr. - En udgift og opgave af denne størrelse er urealistisk for Løgstør Kommune at løfte, og derfor henvender vi os til Kulturarvsstyrelsen om støtte. skriver kommunen i brevet. Løgstør Kommune har foruden kanalskaderne også haft betydelige skader på Frederik VII"s kanalhavn ved Løgstør. Udgiften til disse skader samt stormflodssikring her udgør ca. kr. 8,5 mio. kr. De er allerede bevilliget på kommunens budget i 2005. Arbejdet forventes sat i gang i juni. Disse skader er ikke medregnet i kommunens ansøgning til Kulturarvstyrelsen.