Mors

Kandidat til Grænseforeningen

THY:Formanden for Grænseforeningens Thy-Mors kreds, landbrugslærer på Morsø Landbrugsskole, Jørgen Bruun Christensen, er kandidat til 1. næstformandsposten i Grænseforeningen på landsplan. Valget til 1. næstformandsposten, der nu indehaves af biskop Karsten Nissen, Viborg, som ikke genopstiller, finder sted på Grænseforeningens sendemandsmøde lørdag den 27. oktober i Vingsted Centret ved Vejle. Jørgen Bruun Christensen, 52, blev kredsformand 1995, samtidig medlem af Grænseforeningens hovedstyrelse og siden 2002 også af dennes forretningsudvalg. Han har i en snes år været aktiv i venskabsarbejdet mellem Thy-Mors og Sydslesvig og flere gange taler ved de danske årsmøder med overbringelse af hilsner over grænsen. Jørgen Bruun Christensen vil især sætte ind på en større synlighed af Grænseforeningen og dennes slogan ¿For en åben danskhed.¿ AS