EMNER

Kandidater fra andre kredse ragede til sig

Tina Nedergaard (V) fik fleste personlige stemmer i Sæbykredsen tæt fulgt af LeneEspersen (K)

SÆBY:Kandidater opstillet i andre nordjyske opstillingskredse ragede godt til sig af personlige stemmer i Sæbykredsen. Det kom til at gå hårdest ud over socialdemokraten, folketingsmedlem Ole Stavad, der måtte nøjes med 2174 personlige stemmer, fordi medkandidaterne Lene Hansen, Frank Jensen og Bjarne Laustsen også kunne notere pæne personlige stemmetal i Sæbykredsen og dermed sikre sig en betydelig del af listestemmerne. Resultatet var, at Ole Stavad samlete måtte nøjes med 3391 af de i alt 10.037 S-stemmer, der blev afgivet i Sæbykredsen. Også folketingsmedlem Tina Nedergaard (V) måtte afgive et betydeligt antal personlige stemmer til medkandidater fra andre kredsen, men opnåede dog med sin andel af listestemmerne i alt 5200 af de 10.128, Venstre fik i Sæbykredsen. Tina Nedergaard kunne dog glæde sig over at være den kandidat, der opnåede flest personlige stemmer i Sæbykredsen, nemlig 3307. Næstflest personlige stemmer fik den konservative justitsminister Lene Espersen, der også er opstillet i Sæbykredsen, med 3298. Lene Espersen støvsugede i øvrigt på det nærmeste Sæbykredsens konservativestemmer. Med hendes andel i listestemmer opnåede hun i alt af 3865 af de 4291 stemmer, der blev afgivet på de konservative i kredsen. Sæbykredsens radikale folketingskandidat Vagn Kvist måtte derimod nøjes med 56 personlige stemmer og nåede med andel i listestemmer blot op på 91 i alt. For de radikale gjaldt det nemlig, at partilederen Marianne Jelved, der er opstillet iHjørringkredsen - ligesom Lene Espersen hos de konservative - var meget hård ved sine medkandidater. I Sæbykredsen fik Jelved således 1080 personlige stemmer og nåede med sin andel i listestemmer op på i alt 1753 af de 2005 stemmer, Det Radikale Venstre totalt nåede op på iSæbykredsen. Også Dansk Folkepartis kandidat i Sæbykredsen,Steen Jørgensen, måtte på hjemmebane se sig slået stort af en medkandidat fra en anden kreds, nemlig af folketingsmedlem Bent Bøgsted, der er bosat i SæbyKommune. Steen Jørgensen opnåede 226 personlige stemmer og nåede med sin andel i listestemmerne op på i alt 622, mens Bent Bøgsted med 899 personlige stemmer og sin andel i listestemmerne nåede op på i alt 2475 af de 4259 stemmer,Dansk Folkeparti blev noteret for i Sæbykredsen. Også kandidater opstillet i Sæbykredsen af de mindre partier måtte se sig passeret med hensyn til personlige stemmetal af medkandidater fra andre kredse. Det gjaldt således Elert Sindalsen fraCentrum-Demokraterne, Mogens Ove Madsen fra SF, Finne Mejlvang Christensen fra Kristendemokraterne og René Vinding Christensen fra Enhedslisten. Top-ti-listen Top-ti-listen med hensyn til personlige stemmer så i øvrigt således ud i Sæbykredsen: 1. Tina Nedergaard (V) 3307. 2. Lene Espersen (K) 3298 3. Ole Stavad (S) 2174. 4. FrankJensen (S) 1668. 5. Lene Hansen (S) 1424. 6. Christian Mejdahl (V) 1173. 7. Marianne Jelved (R) 1080. 8. Bent Bøgsted (DF) 899. 9. Birgitte Josefsen (V) 770. 10. Inge-Lene Ebdrup (V) 729.