EMNER

Kandidater kom i krydsild

Støtte til skattestop og biler på strand

PANDRUP:De fremmødte Venstre medlemmer fik lejlighed til at debattere med folketingskandidaterne, inden de bestemte, hvem de ville vælge som ny folketingskandidat. Spørgsmålene til kandidaterne var meget forskellige. De skulle give deres holdning til kende om både lovliggørelse af hash og det danske momsniveau. Bent Walther og Kjeld Hedegård Nielsen var enige om mange ting, men det skinnede igen klart igennem, at Kjeld Hedegård Nielsen er nationalt og globalt orienteret, mens Bent Walther især koncentrerer sig om lokale og regionale problematikker. På det regionale plan var de to kandidater enige om, at bilerne skal blive på stranden. - Det er et særkende for strandene her, at man kan køre på dem. Tyskerne elsker det, og strandene tager ikke skade af det, sagde Bent Walther. Kjeld Hedegård Nielsen er enig. På det nationale plan har den nuværende regerings linje kandidaternes støtte. Det samme har skattestoppet. - Jeg mener, skattetrykket er for højt og incitamentet til at arbejde for lavt. Det er godt at regeringen gør noget ved det, sagde Bent Walther. Også Kjeld Hedegård Nielsen bifalder regerings politik. På landspolitisk niveau er ingen af kandidaterne tilhængere af, at hashen gøres lovlig. Der blev også stillet spørgsmål til kandidaternes holdning til de ti teser, som en række yngre partifæller kom frem med tidligere på året. - Jeg synes Venstre står sig bedst ved at samarbejde og nogle af teserne modvirkede det, sagde Bent Walther. Den unge politiker var mere venligt stemt: - Det er problematisk, at Statsministeren lukker diskussionen. Jeg har respekt for, at de unge kommer med deres holdninger, sagde Kjeld Hedegård Nielsen.