Kandidater skal ud i erhvervslivet

NORDJYSKE Stiftstidende skrev i den forgangne uge om udsigterne til, at nyuddannede kandidater fra Aalborg Universitet forlader landsdelen, da der ikke er kvalificerede job til dem.

Det giver mig anledning til at minde om det forslag, som fremkom som en af konklusionerne i TænkeTank '08, en bredt funderet tænketank nedsat af Erhverv Norddanmark. Forslaget har et par år på bagen, men er bestemt stadig gældende: Skal Nordjylland undgå, at de unge veluddannede mennesker mere eller mindre pr. refleks bare pakker deres kuffert og tager væk fra regionen, så må ikke mindst det nordjyske erhvervsliv træde tæt sammen for at udvikle og bygge det værn, der kan dæmme op for en potentiel omsiggribende hjerne- og kompetenceflugt fra Nordjylland. TænkeTank '08 opfordrer til, at Nordjylland bliver den region i Danmark, der har det største udbud af Post Graduate Trainee-jobs i landet målt i procent af antallet af kandidater, der årligt udklækkes. Combined Universities in Cornwall - et unikt walisisk samarbejde mellem to universiteter og fem andre videregående uddannelsesinstitutioner med det klare sigte at forhindre at ungdommen forlader området - har formået at finde arbejde til hele 75 pct. af alle nyuddannede kandidater. TænkeTank '08 sigter ikke helt så højt, men sætter i første omgang som mål at skabe for eksempel 500 nordjyske Post Graduate Trainee-job til nyuddannede kandidater fra universitetet, ikke senere end tre måneder efter afsluttet uddannelse. Ud over at sikre de nyuddannede adgang til det nordjyske arbejdsmarked skal initiativet give kommende studerende yderligere et godt argument for at vælge Nordjylland, når de tager deres uddannelse. Her er for alvor en region, der gør en indsats for, at de nyuddannede kan få arbejde straks efter endt uddannelse. Arbejde, der medvirker til alsidig personlig og faglig udvikling. Frem for at operere med ét Post Graduate Trainee-job til hver enkelt nyuddannet, anbefaler TænkeTank '08 en turnusordning, hvor vedkommende er sikret 18 måneders ansættelse fordelt på tre perioder af seks måneder. Afhængig af arbejdspladsens størrelse kommer traineen i løbet af halvandet år igennem tre afdelinger af en erhvervsvirksomhed, en kulturinstitution eller en offentlig virksomhed. Alternativt får han eller hun i kraft af flere mindre virksomheders samarbejde en endnu bredere berøringsflade i regionens erhvervsliv. Uanset om der er tale om flere afdelinger i samme virksomhed eller flere samarbejdende virksomheder, skabes der ny sammenhæng mellem erhvervslivet og universitetets kandidater, der erhverver sig alsidige, anvendelige og relevante kompetencer til egen, virksomhedens og Nordjyllands fordel og udvikling. Et betydeligt ansvar for at indsatsen får succes ligger naturligvis på erhvervslivet, som skal evne at tænke langsigtet - også når der er aktuelle problemer at slås med. Naturligvis er der for virksomhederne omkostninger forbundet med at have en eller flere Post Graduate Trainee-stillinger, men TænkeTank '08 er ikke i tvivl om, at dette vil opvejes af den værdi, som de nyuddannede tilfører virksomhederne - og Nordjylland.