Skørping

Kandidater søges stadig til den nye aktivpris

SKØRPING:Idrættens År i Skørping Kommune slutter med et større arrangement søndag 9. januar, og her vil folkeoplysningsudvalget blandt andet uddele en "aktivpris". Indtil videre har det dog knebet med indstillinger til, hvem modtageren kunne være. Sidste frist er på mandag 20. december. Formanden for folkeoplysningsudvalget, Søren Konnerup, understreger, at det netop ikke er en "idrætspris", men at den dækker et meget bredere felt. - Vi var enige om, at det skulle være en bred pris, for der er jo så mange andre ting end idræt under Skørpingordningen, for eksempel kor og spejdere, siger han. I folkeoplysningsudvalget har man også bestemt, at der skal gives en pris til en aktiv leder og til en aktiv udøver eller gruppe af udøvere. Det er første gang, folkeoplysningsudvalget uddeler sådanne priser, og udvalgsformanden er forberedt på, at konceptet måske skal laves om. - Nu prøver vi at lave denne her i år. Og formentlig vil vi gerne fortsætte med den, men det kan godt være, at den skal have en anden udformning, siger Søren Konnerup. Idrættens År som sådan skal også evalueres, og det hele skulle efter planen munde ud i, at man formulerer en kommunal politik på området. Som måske ikke kun skal hedde noget med "idræt", men gerne noget bredere. - Vi har bare ikke fundet det rigtige ord endnu, siger Leon Sebbelin (R), formand for børn, skole og kulturudvalget.