Affald

Kandidater til pris søges

AVØ tager hul på ny tradition for at værdsætte miljøet

FREDERIKSHAVN/SÆBY:Sæby og Frederikshavns fælles affaldsselskab AVØ har besluttet at uddele en Miljøpris for at anerkende særlige initativer, der har medvirket til at begrænse affaldsmængderne eller forøge genbruget. Prisen skal i år uddeles for første gang. Prisen består af en original statuette af glas fra glaspusterne i Sæby, og der kan medfølge op til 5000 kroner. Statuetten er specielt fremstillet til formålet, og modtagerne får navnet indgraveret. Det er Anders Gram Mikkelsen og Brian Pedersen fra henholdsvis Frederikshavn og Sæby, der indkalder forslag til prismodtagere på vegne af AVØs bestyrelse. Det er herefter bestyrelsen, der som priskomitee beslutter hvem, der skal have prisen. - Med prisen gør vi det muligt at værdsætte aktiviteter eller ideer, som går ud over det sædvanlige, og som måske ikke er krævet i diverse love, regler og regulativer, lyder det fra de to. Prismodtagerne kan være enkeltpersoner, grupper af personer eller virksomheder og institutioner. Det væsentlige er, at de har gjort en særlig indsats for miljøet inden for det område, AVØ arbejder med - affaldsbehandling og begræsning af affald. Der er ingen grænser for, hvem der kan komme med forslag. Blot der er en god begrundelse for kandidaten. Eksempler kunne være virksomheder, der har gjort noget særligt for at styre affaldsmængderne, eller det kunne være personer, som frivilligt har gjort noget særligt. Det kunne også være institutioner, som har sat særlige ting i gang. Forslag til prismodtagere skal være AVØ i hænde senest 14. november, og uddelingen samt offentliggørelsen vil finde sted 5. december. Det er som nævnt første gang, at prisen uddeles, men det er meningen, at der også i de kommende år skal uddeles priser - hvis der vel at mærke er egnede kandidater.