EMNER

kandidaterne

Marianne Christiansen, f. 1963. Cand.phil. i musikvidenskab 1989 og cand.theol. 1992. Har siden fungeret som sognepræst i Skørping-Fræer, som provst i Hadsund, som lærer på Pastoralseminariet i Århus, som lektor på Præsteuddannelsen og som sognepræst i Thisted. Har haft en række tillidsposter og medvirket i en række udgivelser, lige fra prædikensamlinger til håndbøger og lærebøger. Jørgen Kjærgaard, f. 1957. Cand. theol fra Aarhus Universitet 1984. Sognepræst i Voldum Rud, ekstern lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet, timelærer i liturgik og hymnologi ved Nordjysk Musikkonservatorium og lektor i hymnologi og liturgik ved Vestervig Kirkemusikskole. Sognepræst i Vestervig-Agger. Medlem af en række bestyrelser og bl.a. Kirkeministeriets Salmebogskommission. Har udgivet en række tekster, bl.a. salmer, prædikener og artikler. Henning Toft Bro, f. 1956. Cand.theol. fra Århus Universitet 1985. Ansat som sognepræst i Hjerm og fra 1997 sognepræst i Nykøbing Pastorat og provst for Morsø Provsti. Har været medlem af gruppen Tørfisk og tilknyttet DR som kultur- og musikmedarbejder. Censor ved kristendomskundskab ved Nr. Nissum Seminarium og bl.a. medlem af Viborg Stifts udvalg for Kirkelige Undervisning (1993-97). Deltager i netværk med offentlige ledere i Region Nord.

Forsiden