Kanonfokus på vores natur

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) brugte søndagen i den nordjyske natur.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

110 mennesker var mødt op, da Skov og Naturstyrelsen Himmerland indbød til en særlig naturkanon-tur i Rebild Bakker. Foto: Michael Bygballe

Med et fornøjet "dav minister" kom en lille pige løbende hen til miljøminister Troels Lund Poulsen (V), da han i går formiddag gæstede Råbjerg Mile for at indbyde til debat om den kommende danske naturkanon. Og det er netop børnene og dermed de kommende generationer, som vil få glæde af den nye naturkanon, fortalte miljøminister Troels Lund Poulsen. - Det er vigtigt, at vores børn og unge får et godt kendskab til den danske natur, og derfor skal kanonen benyttes i undervisningen i folkeskolen, sagde Troels Lund Poulsen til de omkring 100 deltagere, der var mødt op på Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssels særlige naturkanon-tur i Råbjerg Mile. Men også alle dem, der for længst er nået over den skolepligtige alder, og for hvem skoletiden efterhånden er et lidt fjernt minde, kan få glæde af en naturkanon, tilføjede ministeren - Det her er en mulighed for at sætte ord for, hvad vi bedst kan lide ved vores natur, og hvad vi hver især synes, der er så værdifuldt ved vores egen danske natur, at det er noget, som alle i Danmark bør kende, påpegede Troels Lund Poulsen, som derfor inviterede alle til at blande sig i debatten på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.naturkanon.dk om den kommende danske naturkanon. - Man kan naturligvis også diskutere, hvorfor vi skal have en naturkanon, men her er jeg glad for, at et bredt politisk flertal på Christiansborg med deltagelse af både SF og regeringspartierne er enige om at arbejde for en naturkanon og på den måde skabe øget opmærksomhed og kendskab til naturen, fortsatte miljøministeren. Råbjerg Mile kanon kandidat Ved søndagens naturkanon-tur til Råbjerg Mile vandrede deltagerne hen over milen, og fik på den måde oplevet Råbjerg Mile med egne øjne. Netop Råbjerg Mile er en oplagt kandidat til ikke blot den nordjyske, men også nationale danske naturkanon. - Råbjerg Mile er enestående. Her kan vi opleve ægte storslået natur. Men hvad er dansk natur egentlig. Det meste af den danske natur er jo lige så meget kultur, som det er natur. Heder, og enge er noget af det, vi som danskere holder mest af, men det er naturtyper, som er skabt af menneskets udnyttelse af landet, påpegede skovrider Jesper Blom-Hansen, chef for Skov-og Naturstyrelsen Vendsyssel. En eng fyldt med græssende kreaturer, viber og orkideer er ikke blot en stor oplevelse, men også levested for mange fåtallige dyr og planter. Men er engen natur? - Sammen med NORDJYSKE Medier vil vi snart give bud på en nordjysk naturkanon Her vil vi især pege på værdifulde nordjyske naturområder, men når den danske naturkanon skal udarbejdes, kan man pege på det hele – landskaber, områder, dyr og planter. Alle kan komme med forslag, hvad enten man synes, at det er Skagens Gren, eller at det er havørnen, der er noget særligt ved den danske natur, forklarede Jesper Blom-Hansen. Der vil i de næste par måneder stadig være mulighed for, at man kan stille forslag om indholdet af den danske naturkanon ved hjælp af hjemmesiden www.naturkanon.dk. Ud fra de indkomne forslag vil et hold af eksperter derefter udarbejde den endelige naturkanon. Rebild og Fosdalen også med Søndag eftermiddag fortsatte miljøministeren til Fosdalen, hvor det var Skov- og Naturstyrelsen Thy, der indbød til naturkanon-tur. Også syd for fjorden var der i weekenden fokus på den kommende naturkanon. Her mødte 110 mennesker op, da Skov- og Naturstyrelsen Himmerland indbød til debatmøde om naturkanonen ved en vandretur i Rebild Bakker med skovrider Bendt Egede Andersen, naturgeograf Peter A. Larsen og forfatter Helge Qvistorff som kyndige guider. Rebild Bakker er sammen med Store Økssø de mest besøgte områder i Rold Skov, og bakkerne er ofte blevet berømmet for deres naturskønhed. En oplagt kandidat til både en nordjysk og en dansk naturkanon. Men kan man dybest set betragte Rebild Bakker som natur, spurgte Bendt Egede Andersen. - Rebild Bakker er i virkeligheden et museumslandskab skabt af gamle driftsformer i landbruget. Gennem flere tusind år har bønderne udpint jorden, og skabt en næringsfattig jord, hvor lyngen kunne dominere. Men i dag findes fortidens hedebønder ikke mere. Og hvis Rebild Bakker og andre hedeområder får lov til at ligge hen, vil de springe i skov. For at bevare Rebild Bakker må vi derfor holde naturen nede. Med jævne mellemrum skal vi ud og fjerne opvoksende bøgetræer, for den rigtige natur i Danmark er jo skoven. Hvis mennesket forsvandt fra Danmark i 500 år, og vi derpå kom tilbage, ville stort set hele Danmark være dækket af skov – hovedsageligt bøgeskov, forklarede Bendt Egede Andersen. En stor del af den danske natur er derfor afhængig af naturpleje for at bestå. Naturpleje, der koster mange penge, og som derfor er afhængig af politisk og dermed folkelig støtte og kendskab til naturen. Et naturkendskab, som man bl.a. kan få gennem en naturkanon.