EMNER

Kanongo' til blæk og budgetter

Claus Uttrup fandt snart ud af, at han ikke ville slås i felten - han ville hellere bokse med tal.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Der vil altid være en kaserne i Hjørring, mener brigadegeneral Claus Uttrup. Foto: Bente Poder

Man angriber ikke op ad bakke. I stedet sonderer man terrænet, vurderer sin styrke og sine muligheder og går så enten højre eller venstre om. Sådan lyder en grundregel i al krig, men det blev ikke vejen for den nyudnævnte brigadegeneral Claus Uttrup. Han valgte at mase opad og fandt sin egen vej i forsvaret - sådan billedligt talt. - Det interesserede mig ikke, når vi på officersskolen diskuterede, om vi skulle angribe højre eller venstre om. Jeg ville hellere arbejde med noget, der var mere alvor bag - og det var der i økonomien, siger Claus Uttrup, som dermed havde fundet det, der siden skulle vise sig at blive en livslang karriere - og nu er kronet med udnævnelsen til brigadegeneral. Bag skrivebordet i Hjørring Til daglig finder man Claus Uttrup på Hjørring Kaserne. Her er han garnisonskommandant og næstkommanderende i Forsvarets Bygnings - og Etablissementstjeneste (FBE). Og altså nyudnævnt brigadegeneral, som er det første trin på vejen til en helt "ren" generaltitel. - Med min alder og funktion i forsvaret er det dog min sluttitel, siger Claus Uttrup, dels med henvisning til sine 55 år og dels til at han ikke har nogen operativ erfaring. Titlen er desuden af ren psykologisk art. Der fulgte nemlig hverken højere løn eller mere ansvar med udnævnelsen. - Det handler alene om, at det er praktisk, at jeg har samme titel som de mennesker, jeg sidder og forhandler med i Hærens Operative Kommando, Flyvevåbenet og Søværnet, siger han. Indtil forsvarsforliget, der i 2007 nedlagde Hærens Materiel Kommando i Hjørring, købte Claus Uttrup ind for forsvaret, mens han i dag sørger for, at der er styr på bygninger og udenomsarealerne. Og om det er det ene eller andet betyder ikke så meget - det er selve det at holde styr på ressourcerne og få det hele til at gå op i en højere enhed, der interesserer ham. Det er økonomien, der trækker Claus Uttrup er altså rendyrket skrivebordsgeneral. En af de mange, der sørger for, at logistikken og alt andet end netop selve slagene fungerer. Og den slags opgaver er der masser af i forsvaret - indenfor økonomistyring, personaleforhold, planlægning, ledelse, køb og salg og miljø. Alt sammen Claus Uttrups ansvarsområder. - De siger, at jeg laver det, jeg er bedst til - og at de ikke ved, hvad de ellers skulle sætte mig til, siger han med et smil om det, der blev hans livsbane.