Kanonregnskab fra Klim Sparekasse

Halvårsoverskud på 1,5 mio. kr - det bedste i sparekassens 127 år

KLIM:Det første halvår af 2004 gav et overskud før skat på 1.454.000 kr. i Klim Sparekasse. Det er 21 procent bedre end resultatet på samme tid sidste år, og det hidtil bedste i sparekassens 127 årige historie. - Vi har haft en flot tilgang af kunder fra andre pengeinstitutter. Disse nye kunder har været stært medvirkende til det flotte resultat, fortæller sparekassedirektør HenrikAgesen. Der er i årets første seks måneder kommet 50 nye garanter, så antallet nu er oppe på ca. 750. De har samlet tegnet sig for over syv mio. kr. i garantikapital, hvilket svarer til en tredjedel af sparekassens egenkapital. Sparekassens nettorenteindtægter steg med 4,5 procent til 3,3 millioner kr. trods en faldende rentemarginal. - Der var en stigning på 808.000 kr. på provisioner fra samarbejdspartnere som kreditforeninger, investeringsforeninger og forsikringsselskaber. Ingen kundegebyrer Henrik Agesen fortæller, at Klim Sparekasse ikke har store indtægter fra kundegebyrer. - Det er sparekassens politik, at eksempelvis checks, kontoudtog og interne overførsler skal være gratis for kunderne. Det er en politik, som vi ikke overvejer at ændre på. Henrik Agesen betragter disse gebyrer irriterende for kunderne. Efter skat og hensættelser udgør sparekassens halvårsresultat et overskud 1.017.000 kr. Udlån steg med 9,5 procent til 83 mio. kr., mens indlån steg med 7,0 procent til 102 mio. kr. Klim Sparekasse har otte ansatte. Foruden hovedafdelingen i Klim er der filialer i V. Thorup og Øsløs.