Kaos i kystforsøg til millioner

Ny rapport om Kystsikring kritiseret fra første dag. Kystdirektoratet erkender, at beregningsmetode skal ændres

SKAGEN:Med et halvt års forsinkelse offentliggjorde Kystdirektoratet i går en større rapport om et statsligt finansieret kystsikringsforsøg til otte millioner kroner. Men opfinderen af forsøgsmetoden Poul Jakobsen fra Skagen er stærkt utilfreds med rapporten. Den er nemlig ikke lavet på den måde, som det var aftalt, og han mener derfor ikke, at rapporten giver det reelle billede af, hvor godt drænrørssystemet virker. På samme måde gik det, da Kystdirektoratet offentliggjorde den første halvårsrapport for et år siden. Og det vækker kritik i Folketingets trafikudvalg. - Vi kan konstatere, at halvårsrapporten er gået op i hat og briller. Det kunne vi leve med under forudsætning af, at helårsrapporten, som skulle være offentliggjort 1. maj i år, var i orden. Nu viser det sig så, at helårsrapporten kommer på et grundlag, der ikke var aftalt. Dét kan jeg altså ikke acceptere, siger den trafikpoliti-ske ordfører fra Dansk Folkeparti Walter Christophersen. Han vil nu bede ministeren om en forklaring. Poul Jakobsen har hele tiden været af den opfattelse, at myndighederne har stået i vejen for anerkendelsen af hans opfindelse, der er en slags skånsom kystsikring, hvor drænrør på stranden efter opfinderens udsagn er med til at bygge stranden op og dermed forhindre en nedbrydning af kysten. Der bliver hvert år brugt 70-80 millioner kroner på at lægge sand ud på kysterne, men Poul Jakobsen mener, at hans drænrør er en langt bedre og langt billigere metode, som vil revolutionere kystsikring i hele verden, når først forsøget på vestkysten har dokumenteret drænrørenes effekt. Dyrt forsøg Efter NORDJYSKEs omtale af sagen i 2004 besluttede trafikminister Flemming Hansen (K), at der skulle etableres et forsøg, som én gang for alle skulle vise effekten af opfindelsen - men nu snart to år efter at rørene blev gravet ned på en 10 kilometer lang strækning ved Hvide Sande - er der ikke leveret en brugbar evalueringsrapport. Der var ellers aftalt op til flere delrapporter i kontrakten mellem Poul Jakobsens firma SIC på den ene side, og Kystdirektoratet og Trafikministeriet på den anden side. Og den netop offentliggjorte rapport kan altså heller ikke bruges, hvis man spørger Poul Jakobsen. Skagenopfinderen oplyser, at det blev aftalt på et møde 10. november, hvordan beregningerne skulle laves. Der var enighed om en fælles model, der skulle danne grundlag for analyser og dokumentation af systemet. Professor Hans Burcharth fra Aalborg Universitet er én af de to eksperter i forsøget. Han erkender, at den nye rapport ikke er blevet til på grundlag af de beregningsmetoder, som blev vedtaget på mødet 10 november. - Beregningsgrundlaget, som er brugt i rapporten, er et beregningsgrundlag, som er vedtaget på tidligere møder. Så vidt jeg kan se af referatet fra mødet, er det nye beregningsgrundlag noget, der skal ind i de næste beregninger, siger Hans Burcharth. Professoren mener i øvrigt ikke, at diskussionen om beregningsmetoderne er særlig interessant, fordi det ikke vil ændre voldsomt på den konklusion, som eksperterne når frem til. Men det er Poul Jakobsen helt uenig i, og han mener, at etårsrapporten skal laves om. - Så må de gøre arbejdet om igen. Vi har en klar aftale med trafikministeriet, at nu skal vi have nogle klare rapporter, som kan bruges i Folketingets trafikudvalg, og som kan bruges internationalt. Det er simpelthen for dårligt, dét der er leveret fra eksperterne, siger Poul Jakobsen. Klogere Kystdirektoratets souschef Carl-Christian Munk-Nielsen henviser til, at det er eksperterne, der har lavet rapporten, og at det derfor er begrænset, hvad han kan sige om den. - Jeg ved, at der har været tale om, at der skal ændres nogle beregningsparametre, men det er mere fremadrettet. Men det indgår ikke i den her rapport?- Nej. Den kigger bagud. Den ser jo på det års data, der er genereret, og så er det klart, at i den proces ser man nogle ting. - Alle bliver jo klogere i et projekt, og det er formentligt det, der er grundlaget for, at man har besluttet sig for et nyt sæt beregningsparametre. Men Poul Jakobsen havde jo fået den opfattelse, at det nye beregningsgrundlag skulle indgå i étårsrapporten?- Okay. Men det kan jeg ikke rigtig komme nærmere end, at det her det er projektets produkt, og det må være dét, de har aftalt, der skulle leveres, siger Carl-Christian Munk-Nielsen. Rapporten, som Poul Jakobsen altså ikke vil godkende, konkluderer, at der ganske rigtigt er kommet meget mere sand til i det område, hvor drænrørene står, og at stranden med de øgede mængder sand er blevet bedre til at modstå havet. Men det er for tidligt at konstatere, om udviklingen kan tilskrives drænrørene. Den endelige rapport om forsøget skal laves i foråret 2008.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk