Lokalpolitik

Kaos i udvalg og forvaltning

IDRÆTSPOLITIK:Endnu et slag i hovedet på de frivillige idrætsledere. Jeg har tidligere forsøgt at forklare formanden for kultur- og fritidsudvalget Klaus Anker Hansen, at det kaos, der råder i hans udvalg og forvaltning, er godt på vej til at ødelægge fundamentet for det blomstrende idrætsliv i kommunen, nemlig de hundredvis af frivillige ledere, som aften efter aften bruger oceaner af fritid på idrætten. I de fire år Klaus har været formand, er tiden hovedsageligt blevet brugt på at opbygge en mastodontforvaltning. Det er i og for sig fint nok, hvis forvaltnings opgave var at servicere brugerne. Det er ikke det, de enkelte foreninger og ledere føler. Tvært imod er realiteterne, at der indføres ny regler, rapporteringssystemer og kontrolsystemer, som gør at mange frivillige nu melder pas. Forvaltningen har i den forgangne periode blandt andet brugt 200.000 kroner på at få en uvildig revisor til at revidere hallernes regnskaber. Regnskaber som i forvejen var revideret af en statsautoriseret revisor. Til at gennemgå hallerne teknisk blev der ansat en ingeniør, som også fik et par hundrede tusinde kroner for at tage ud og spørge bestyrelser og halinspektører, hvor vi mente, at der var behov for vedligeholdelse. Som om de bestyrelser, som har stået for driften af haller, idrætsforeninger m.v. ikke selv kan prioritere midlerne til renovering. At det er svært at se, hvor pengene til disse tiltag er bevilget af byrådet, gør ikke sagen mere tiltalende. Et andet instrument, som nu bruges flittigt, er skruen til at reducere klubbernes lokaletilskud. Det er dejlig nemt for forvaltningen, når der skal spares, blot at reducere tilskuddet med fem eller ti procent, hvilket nu sker igen. Af andre ”snigerbesparelser”, der har set dages lys, kan nævnes: Idrætsforeningerne skal nu betale 5-10.000,- for at låne f.eks. idrætsanlægget i Støvring til at afholde byfest. Hallerne er, med tilbagevirkende kraft, blev pålagt selv at betale for udenoms vedligeholdelse og snerydning. Rækken af forringelser er lang. Det forlyder nu, at også formanden for Rebild kommunes Idrætsråd, Michael Aalestrup, har fået nok og med omgående virkning har trukket sig som formand. Der må nu gøres noget politisk, ellers smadres hele området. Jeg håber noget af det første et nyt byråd vil se på er, om kommunen får valuta for de mange millioner det har kostet at opnormere forvaltningen. Mit råd vil være, at omorganisere totalt og genindføre folkeoplysningsudvalget, som i blandt andet Støvring kommune havde betydelig kompetence og indflydelse. Kun ved at give de frivillige ledere indflydelse får vi dem tilbage på posterne. At der samtidig ville kunne spares adskillige forvaltningskroner, gør det jo ikke mindre interessant. Jeg kunne godt tænke mig et helt konkret svar fra Klaus på, om han og hans parti er indstillet på at genindføre folkeoplysningsudvalget efter det kommende valg?