Kaos og dårlig ledelse

Da Løkken Sparekasse sidste år måtte dreje nøglen om, skyldtes det en dødelig cocktail af dårlig ledelse og organisatorisk kaos.

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Direktøren for Løkken Sparekasse bevilgede i stor stil risikofyldte lån uden om bestyrelsen, selvom sparekassens interne regler var helt klare. Det konkluderer den undersøgelsesrapport, som advokaterne Henrik Stenbjerre og Mogens Skipper-Pedersen har udarbejdet efter sparekassens kollaps. De retter voldsom kritik mod både bestyrelsen og direktøren. Derfor forbereder Løkken Sparebank nu en erstatningssag mod ledelse og revision, fortæller bestyrelsesformand Ole Jørgensen. Totalt kaos Bestyrelsen i Løkken Sparekasse bliver skarpt kritiseret for at have svigtet tilsynet med direktøren, som i mange tilfælde fulgte en procedure, der kun var beregnet til undtagelsestilfælde. Rapporten konkluderer således, at 60 procent af de udlån, som kun bestyrelsen i henhold til reglerne kunne bevilge, reelt blev bevilget af direktøren alene. På det organisatoriske plan rådede der ifølge undersøgelsen totalt kaos. Sparekassen manglede nemlig en kreditafdeling til at vurdere risikoen på den stærkt voksende mængde af udlån til især ejendomssektoren. Undersøgelsesrapporten konkluderer, at direktør, bestyrelse og revisionen har udvist forsømmelighed og derfor er erstatningspligtige for tab i sparekassen. Ikke blevet hørt Bankeksperten Bjarne Jensen bliver ramt af deja-vu, når han ser undersøgelsesrapportens konklusioner: - Det er det sædvanlige billede fra de banker og sparekasser, der bukkede under som en følge af finanskrisen, siger han. Advokat for bestyrelsen i Løkken Sparekasse, Anker Laden-Andersen, Frederikshavn, er ikke tilfreds med forløbet i forbindelse med rapporten. - Jeg og mine klienter er ikke på noget tidspunkt blevet hørt, mens de to advokater har arbejdet. Forløbet er stærkt kritisabelt og efterhånden typisk for holdningen til undersøgelser på det finansielle område, hvor man rask væk dømmer personer erstatningspligtige uden at høre dem, mener han.