Hobro

Kaos uden leder

BIE CENTRET: I forbindelse med forslag til budgetbesparelse, hvor sundheds- og omsorgudvalget påtænker at spare hele det kommunale tilskud. Formanden for udvalget udtaler, at det er alt for flot et tilskud til et aktivitetscenter. I den gamle Hobro Kommune fandtes der ikke aktivitetscenter i forbindelse med ældre og plejecentre, men i stedet har man Bie Centret. Centret er unikt i sin opbygning. Det er et brugerstyret center, der drives af medlemmerne, med et valgt centerråd, som øverste styrelse og med én af centerådet ansat daglig leder, i form af en koordinator, til at sørge for at koordinere alle de tiltag der foregår i centret og det er ret så mange. Det vil ende i det store kaos, hvis der ikke er en ansat person netop til dette job.