EMNER

Kapel skal renoveres

Hjørring Kirkegårds Kapel kan ikke bruges frem til oktober.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kapellet ved Hjørring Kirkegård skal lysnes indvendigt. Arkivfoto: Bente Poder

Frem til oktober bliver der rift om lørdagene rundt om i kirkerne i Hjørring Kommune. Hjørring Kirkegårds Kapel skal nemlig renoveres, og begravelseshøjtidelighederne er dermed henvist til byens kirker. - Vi har lidt bange anelser med hensyn til, hvordan det skal komme til at gå, så vi henstiller til, at flest mulig begravelser finder sted fra den kirke, hvor afdøde hører til, siger Jørgen Lind Thomsen, formand for Sct. Catharinae Kirkes menighedsråd. Han frygter, at der bliver rift om lørdagene, hvor kirkerne ofte er optaget af bryllupper. Hjørring Kirkegårds Kapel er opført i 1932 og tegnet af Hjørring-arkitekten Jens Jakobsen. Efter krigen blev der bygget et krematorium på stedet. Det blev for få år siden renoveret og udbygget, men først nu skal kapellet sættes i stand. - Der er ikke sket så meget siden 30'erne, og for eksempel toiletforholdene er utilsvarende, siger Jørgen Lind Thomsen. Der skal udskiftes vinduer og døre, laves nye gulve, nyt inventar, ny belysning og der skal etableres personalefaciliteter og offentlige toiletter. Det anslås til at ville koste godt seks mio. kr. - Dertil kommer installation af et nyt orgel, fortæller Jørgen Lind Thomsen, som siger, at man forsøger at få kapellet indrettet, så det bliver lysere end i dag. - Vi indretter et ekstra, lille kapel. Ved mange højtideligheder deltager der kun nogle få pårørende, siger Jørgen Lind Thomsen. Kapellet er i dag meget neutralt indrettet. Det kan lejes til begravelseshøjtideligheder for mennesker fra andre trossamfund eller ateister. Hvis ikke man vil benytte en kirke, kan man udføre højtidligheden i sygehuskapellet eller i hjemmet. Renoveringen af Hjørring Kirkegårdskapel er godkendt af Aalborg Stift. - Udvendigt sker der ikke så meget. Kapellet er en flot og meget karakteristisk bygning, mener Jørgen Lind Thomsen. Jord er solgt De mange penge til renoveringen er blandt andet fremskaffet ved at sælge 13 hektar jord på Åstrupvej 255. - Det var jord, som blev købt i 1980'erne for at man kunne anlægge en ny kirkegård. Men siden er tendensen ændret, så færre bliver begravet i dag. Jeg tror næsten, at tallet er sådan, at 90 pct. bliver kremeret, mens kun ti pct. begraves. Derfor er det ikke nødvendigt med så meget plads, siger Sct. Catharinae Sogns menig-hedsrådsformand. Jorden er solgt til en landmand.