Kapitalpension og efterløn

?Jeg bliver 60 år i februar 2004. Jeg har været ledig siden september 1998, og regner med at gå på efterløn fra februar 2004. Jeg har kapitalpension i to forskellige banker foruden opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, i alt ca. 650.000 kr. Kan det betale sig at indbetale til kapitalpension i år? (jeg har muligheden, da jeg har fået en gave fra min far). Hvordan vil kapitalpensionen påvirke min efterløn? !Fradrag i efterlønnen sker alene, såfremt De overgår til efterløn som 60- eller 61-årig. Overgår De til efterløn senere, vil fradrag kun ske for pensionsopsparinger med løbende udbetaling. Vælger De at gå på efterløn som 60- eller 61-årig sker fradraget for pension, der udbetales på én gang (kapitalpension) eller i tidsbegrænsede rater (ratepension), med 60 pct. af 5 pct. af depotværdien. I Deres tilfælde bliver nedsættelsen på ca. 19.500 kr. årligt. Fradragsbeløbet er uafhængigt af, om De får kapitalpensionen udbetalt. Fradragsbeløbet vokser, såfremt De indskyder yderligere beløb på kapitalpensionen. Alligevel kan det være en god forretning at indskyde et beløb før Deres fødselsdag, som De får fradrag for i skatten, for at få det udbetalt efter Deres fødselsdag mod betaling af afgift på 40 pct. De skal her være opmærksom på, at der kun er fradragsret for et begrænset beløb på 38.900 kr. (2003). Særlig god er forretningen, hvis De får fradrag i topskatten og ikke skal betale topskat ved udbetalingen. Denne gunstige situation kan opnås ved ratepension, men ikke ved kapitalpension. Tilsvarende formindskes fradragsbeløbet, såfremt De hæver Deres kapitalpensioner i utide, hvilket indebærer betaling af afgift på 60 pct. De skal endelig sikre, at alle kapitalpensioner udbetales i samme år. Det er nemlig en forudsætning for afgiften på 40 pct. Overholdes det ikke, vil de først udbetalte kapitalpensioner bliver belagt med afgift på 60 pct. Kontoen hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan først hæves, når kapitalpensionsordninger er hævet. Da De er født efter 1. juli 1939, vil De få udbetalt den lave sats, når De overgår til efterløn som 60- eller 61-årig. De optjener først den skattefrie præmie, såfremt De overgår til efterløn efter, De er fyldt 62 år.