Kapløb om nye vindmøller

Deltagerne i konkurrencen om at komme først har den store tegnebog fremme

FREDERIKSHAVN:Et kapløb om at få mulighed for at sætte nye vindmøller op er igang. Deltagerne i konkurrencen om at komme først har den store tegnebog fremme. De kæmper nemlig om en begrænset ressource - retten til at støbe nye vindmøllefundamenter. Kommunerne er i gang med at udpege de få områder, hvor møllefirmaer kan få tilladelse til at opsætte store vindmøller. Men størsteparten af de potentielle møllefelter er allerede reserveret. Prisen for jord til møllefundamenter varierer stærkt efter vindhastighed på stedet og udbud og efterspørgsel. - Det er en handelsvare, siger Arne Rahbek, kommunikationschef i Vattenfall Vindkraft. Pappenheimere på markedet Vagn Johansen har som rådgiver i LandboNord og kasserer i et vindmøllelaug et godt kendskab til prisen for jord til møller. Den ligger i niveauet 1,2-1,6 mio. kr. for en 2 Megawatt mølle på en 30 årig lejekontrakt. Aftalerne kan være skruet forskelligt sammen, men ofte er engangsbeløbet suppleret med en procentdel af det løbende afkast. Det betyder, at jordejeren og mølleejeren har sammenfaldende interesser i, at møllen bliver stående længe. Han tilråder landmænd, som får besøg af "mølle-developere", at forlange penge her og nu for at holde de useriøse på afstand. - Der er mange pappenheimere, som farer rundt i landskabet og søger om tilladelse til at udarbejde et mølleprojekt. Men det kan forhindre seriøse virksomheder i at komme til, hvis andre har fået tilladelsen til at disponere over jorden. Fem møllefelter I forslaget til vindmølleplan for Frederikshavn Kommune er der udlagt fem nye møllefelter med i alt knap 20 møller - Kvissel Brænding nord for Ravnshøj er den mest omblæste. Her sidder Århusfirmaet Ecopartner tungt på rettighederne. Det bliver nemlig en forudsætning for få tilladelse til at rejse nye, store vindmøller på Kvissel Brænding, at de gamle møller ved Ribberholt få hundrede meter væk fjernes. De sidstnævnte blev opført af møllelaug for en snes år siden, men anparterne er senere opkøbt af Ecopartner. - Ecoparter har stået for driften af Ribberholt-møllerne de seneste syv år, oplyser direktør Erling Salling Olesen. Han afviser, at firmaet har købt de gamle møller med henblik på at sætte sig på rettighederne til at rejse nye. - Men vi er interesserede, hvis muligheden opstår. Lige så interesseret er gdr. Lars Thomsen. Jorden på Kvissel Brænding - hvo tre nye møller påtænkes opført - tilhører ham. Det gør jorden, som Ribberholt-møllerne står på, også. Prisen for nye møllefundamenter vil hverken han eller Ecopartners direktør oplyse. Lars Thomsen lægger ikke skjul på, at han ikke kun af økonomiske grunde er interesseret i at få de gamle møller skiftet ud. - Møllerne på Kvissel Brænding skal stå 5-700 meter fra gården, fortæller han. Den nærmeste af de gamle møller står kun 100 meter fra hans gård på Starbakvej.